O Public Relations Unie podnikových právníků

|

O Unii podnikových právníků ČR se říká, že je nejmodernějším a nejprogresivnějším právnickým stavem. Odráží se to i v její komunikaci? Povídali jsme si o tom s prezidentkou Unie podnikových právníků Marií Brejchovou a členkou Rady Dominikou Kozákovou.

Jak si podle vás stojí Unie v oblasti marketingu ve srovnání s ostatními právnickými obcemi?

Marie Brejchová: Jak slyším odezvy od kolegů, tak nadmíru dobře. Jako jedni z prvních jsme začali komunikovat na sociálních sítích a dnes máme na LinkedIn nejvyšší počet sledujících, už více než 1500. V souhrnu pořádáme zřejmě nejvíce vzdělávacích akcí. Zároveň se nám daří komunikovat s individuálními i kolektivními členy na bázi networkingu, a budovat tak prostředí s kolegiální a mnohdy až přátelskou atmosférou. A to dokonce i v online prostředí, kam jsme se museli poslední dobou často uchýlit. Potvrzuje se, že je to o lidech. A my máme v Unii vynikající lidi – právníky, kteří chtějí víc než jen pouhé členství.

Co jim Unie nabízí navíc?

Dominika Kozáková: Podle mě hlavně možnost sdílet zkušenosti, know-how a best practice. Od počátku se profilujeme jako platforma, díky které se podnikoví právníci mohou dále posouvat, a to profesně i osobnostně. Bez komunikace by nic z toho nešlo. Je klíčové, aby Výkonný výbor, Rada Unie a sekce mluvily se členy, aby i sekce kooperovaly mezi sebou a abychom měli dobře nastavenou komunikaci směrem k novým členům, potenciálním členům i široké odborné veřejnosti.

Marie Brejchová: Souhlasím. I o nás platí, že naši „firemní kulturu“, resp. klima uvnitř Unie, tvoří právě komunikace. A obráceně, že toto prostředí ovlivňuje způsob a styl komunikace.

Dominika Kozáková: Mezi právníky leckdy panuje velká soutěživost. Ale v UPP ČR nám jde o něco jiného. Firemní právníci někdy bývají na své pracovní a odborné úkoly sami, nemají se s kým poradit, nemohou konzultovat. Unie je tu pro nás, když potřebujeme brainstormovat nebo se inspirovat zkušenostmi odjinud. To vše je o komunikaci.

Má tedy velký význam?

Marie Brejchová: Má. Od nás, podnikových právníků, se dokonce očekává, že máme v oblasti komunikace vyšší kompetence než řada jiných typů zaměstnanců. Měli bychom umět perfektně naslouchat managementu a jeho přáním, hbitě reagovat na každodenní odborné problémy, s nimiž za námi chodí kolegové ze všech sfér společnosti. Navíc se čeká, že zvládáme i ostatní komunikační skills, jež jsou třeba při propouštění zaměstnanců nebo v krizové komunikaci řešené na úrovni nejužšího vedení.

Jak vypadá komunikace přímo v Unii?

Dominika Kozáková: Unie pořádá během celého roku obrovské množství vzdělávacích akcí, několik neformálních setkání a taky galavečer k příležitosti vyhlášení ocenění Podnikový právník. Je důležité, aby se povědomí o všech těchto akcích co nejvíce šířilo nejen mezi podnikové právníky, ale i mezi širší odbornou veřejnost za účelem budování dobrého jména firemních právníků a našeho spolku.

Jaké komunikační nástroje k tomu využíváte?

Dominika Kozáková: Primární komunikační kanál, který Unie využívala pro oslovení svých členů, byly emaily a webové stránky. Takto se však aktuální informace dostávaly k podnikovým právníkům, kteří nejsou členy Unie, pomaleji. Menší zásah byl i u odborné právnické veřejnosti. Hledali jsme tedy nástroj, kterým bychom oslovili širší okruh osob. A vzhledem k dostupným sociálním sítím se jako nejvhodnější možnost nabízel LinkedIn. Bez jakýchkoliv odborných znalostí nebo profesionální pomoci, pouze s velkou dávkou nadšení jsme na jaře 2017 založili stránku Unie podnikových právníků ČR. Zpočátku jsme přidávali pouze několik příspěvků za měsíc a upozorňovali na nejdůležitější konané akce. Počet sledujících uživatelů ale rychle rostl.

Marie Brejchová: Popularita stránky na LinkedIn skutečně dost rychle stoupala. Neustále se zvyšující počet sledujících uživatelů je pro Unii velkým závazkem. 

MÁME ZAPÁLENÍ PRO TRENDY

Public affairs a public relations – to nejsou disciplíny, u nichž by byly vidět výsledky ze dne na den. Kdy jste se jim v UPP ČR začali intenzivněji věnovat?

Dominika Kozáková: Vždy se tomu věnovala hlavně Marie, která má neobyčejný cit pro lidi. A když jsem byla v roce 2017 zvolena do Výkonného výboru, vzala jsem si public relations pod křídla já. V PR se dlouhodobě snažíme hlavně sledovat, co naše členy zajímá a co je pro ně důležité. A s tím samozřejmě souvisí i to, že členové musejí být informovaní. Chceme dělat věci tak, aby fungovaly, a zároveň přinášet nové trendy, do kterých jsme zapálení.

O komunikaci jste se vždy staraly samy?

Dominika Kozáková: Víceméně. Počínaje mailingem, tvorbou webu a přípravou obsahu, a konče pořádáním vzdělávacích akcí, spoluprací s médii a koordinací všech komunikačních aktivit. Té práce bylo vždy mnoho a postupně jí přibývalo. 

Marie Brejchová: Ale samy jsme v tom nebyly. Pomáhají kolegové z vedení Unie, i vedoucí sekcí a další. Všichni však pracujeme pro Unii ve svém volném čase, čistě zájmově, dá-li se to tak říct. Navíc se specializujeme na jiný obor než na marketing. Vedle toho začaly růst nároky na příspěvky na LinkedIn, Unie potřebovala novou grafiku, pravidelně jsme taky vidět na stránkách Lawyers & Business… Zkrátka jsme si nasadili v komunikaci vysoký standard a nechceme z něj slevovat. Naopak chceme laťku posouvat.

Dominika Kozáková: Začali jsme ale pociťovat, že pouhý entusiasmus už nestačí, že jednoduše potřebujeme profesionální pomoc. Já jsem se po zralé úvaze s ohledem na své pracovní vytížení rozhodla odejít z Výkonného výboru, a proto předávám i péči o PR.

CHCEME PR PROFESIONALIZOVAT

Jak to tedy bude dál?

Marie Brejchová: Chceme PR profesionalizovat a mít opět volnější ruce pro přípravu vzdělávacích a networkingových událostí, pro obhajobu zájmů podnikových právníků, pro jejich reprezentaci. Stejně jako dosud se chceme věnovat legislativě, sledování trendů v oblasti práva a technologií či CSR nebo ESG.

Dominika Kozáková: Rádi bychom pokračovali ve spolupráci s projektem MANGROW, z níž už vyplynuly nové komunikační formáty, jako je seriál rozhovorů Vy a UPP ČR či nový Newsletter. Za veškerými aktivitami i nadále stojí Unie, profesionální přístup však pomáhá posunout jejich prezentaci na vyšší úroveň. A nesmíme zapomenout ani na Barboru Štípa, které se stará o grafiku.

Dominiko, bude pokračovat i Vaše působení v Unii?

Dominika Kozáková: Samozřejmě. Nadále jsem hrdou členkou Rady UPP ČR. A i když v mnohem menší míře než dříve, stále chci spolupracovat na realizaci komunikační strategie a dalších plánů na poli vzdělávání a networkingu.

Marie Brejchová: Na tom, jak dnes vypadá PR Unie, máš značný podíl, Dominiko. Díky za to! A těším se na další společné projekty.

Foto: Dominika Kozáková a Marie Brejchová (zleva) na předávání ocenění Podnikový právník.

-PR-

Předchozí

Havel se po Chambers stal i mezinárodní advokátní kanceláří na Slovensku

Vyšlo květnové číslo Lawyers & Business

Další