Plnou moc půjde snáze využívat opakovaně díky novému systému a digitalizaci

|

Digitalizace Česka postupuje, již od července bude možné používat takzvaný Registr zastupování pro vytváření a používání plných mocí při jednání s úřady v digitální podobě. Výhodou oproti papírové plné moci bude zejména umožnění jejího opětovného využívání u různých úřadů bez složitého vytváření a dokládání další kopie, snadná odvolatelnost a celkově úspora času. Předejde se zároveň problémům s tím, že dokument plné moci někdo ztratí, či poničí. Téma dále přibližuje advokátka Lenka Hanková z poradenské společnosti Rödl & Partner.

Od začátku července má začít fungovat Registr zastupování z pera Digitální a informační agentury, ve kterém půjde elektronicky zřídit a následně využívat plnou moc. K jejímu vytvoření budou k dispozici předpřipravené formuláře, ačkoliv by mělo být také možné v tomto systému zaregistrovat i vlastní návrh plné moci. „Digitální plnou moc půjde po její registraci v systému využívat opakovaně, v čemž vidím největší přínos této novinky,“ komentuje advokátka Lenka Hanková ze společnosti Rödl & Partner. Do registru půjde vstoupit skrze Portál občana za použití přístupových údajů Identity občana.

Digitální plná moc je obecně prostá jedné nevýhody, kterou má papírová verze. Aby měla kopie papírové plné moci stejnou právní sílu jako originál, je zapotřebí tzv. úřední kopie. Někdy pak úřady vyžadují i úředně ověřený podpis zastoupeného. Pokud je pak z papírové plné moci potřeba udělat elektronickou verzi s platností originálu, opět je nutné zajít na úřad pro tzv. autorizovanou konverzi. To vše za poplatek. Kvůli kopii, ověřenému podpisu či konverzi tak lidé musí navštívit notáře, poštu s kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT), případně matriku. „U digitální plné moci je kopírování jednoduché jako u kteréhokoliv jiného elektronického dokumentu. Opatřena musí být akorát elektronickým podpisem, u jehož certifikátu je nutné si ohlídat, aby mu nevypršela platnost. V Registru zastupování bude však možné plné moci vytvořit a podepsat rovnou v elektronické podobě,“ sděluje advokátka z Rödl & Partner. „Papírovou podobu plné moci bude možné využívat i nadále, zde se nic nemění“ dodává.

Zatím půjde digitální plnou moc v Registru zastupování použít jen při jednání s úřady, nikoliv v soukromoprávních vztazích, tedy nikoliv například k zastoupení při podpisu kupní smlouvy nebo smlouvy o převodu podílu. Prvním úřadem, který se na registr napojí, bude Ministerstvo dopravy ČR, další státní instituce a úřady se budou stejně jako v případě eDokladů připojovat postupně.

V digitalizaci lze vidět rizika, ale neradno je přeceňovat

„V souvislosti s digitalizací je a bude propojování dat a vytváření nových aplikací na půdě státu velké téma s ohledem na kybernetickou bezpečnost. Předpokládáme, že zabezpečení registru bude obdobné jako v případě dalších státních aplikací, které běžně a dlouhodobě využíváme,“ komentuje advokátka z Rödl & Partner.

Uživatelé registru by především měli chránit své přístupové údaje a také myslet na to, komu a za jakých podmínek plnou moc udělují. „Ohlídat by si zejména měli, po jak dlouhou dobu dané osobě plnou moc udělují a zda je plná moc pouze jednorázová, či pro opakované úkony. Výhodou Registru zastupování ale je, že takovou informaci půjde snadno ze systému získat, zkontrolovat, případně i upravit,“ sděluje advokátka Lenka Hanková z Rödl & Partner.

Rizikem naopak nebude, že by došlo ke ztrátě, či poškození plné moci. „Výzvou bude něco zcela odlišného, a to popularizace digitálního jednání se státními institucemi, jelikož mu řada občanů zatím tolik nedůvěřuje, a proto tuto metodu raději nezvolí, případně k ní nemá z různých důvodů vůbec přístup,“ komentuje advokátka Lenka Hanková.

Předchozí

Firmy zvyšují mzdy, častěji ale pouze jednotlivcům

Probační a mediační služba spustila elektronický monitoring v ověřovacím provozu v praxi

Další