Probační a mediační služba spustila elektronický monitoring v ověřovacím provozu v praxi

|

Podle stanoveného plánu spustila Probační a mediační služba dne 18. června 2024 Elektronický monitorovací systém pro trestní justici (EMS) v ověřovacím provozu v praxi. Služba tak bude využívat další moderní nástroj pro kontrolu alternativních trestů v ČR.

„Snad se po čtrnácti letech a šesti neúspěšných tendrech konečně podařilo najít dodavatele elektronického monitorovacího systému, který zajistí efektivní dohled nad odsouzenými k trestu domácího vězení pomocí tzv. náramků. To je důležitý krok k modernizaci trestního práva. Jejich zavedením tak posilujeme alternativní tresty a plníme další z bodů Programového prohlášení vlády,“ uvedl ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Během přípravy na spuštění systému jsme velice pečlivě komunikovali s představiteli justice, zejména se soudci a státními zástupci. Těm jsme ho před spuštěním detailně přestavili na seminářích po celé republice a ubezpečili je, že naši vysoce fundovaní pracovníci jsou připraveni dohlížet nad výkonem trestů, které budou uděleny pachatelům s využitím elektronického monitoringu. Každý funkční nástroj pro Probační a mediační službu, jímž lze moderně kontrolovat plnění alternativních trestů, samozřejmě oceňujeme, protože naši práci podporuje a dělá efektivnější,“ zdůrazňuje ředitelka Probační a mediační služby Andrea Matoušková připravenost Služby na využívání Elektronického monitorovacího systému v české justici.

Dodavatelem systému je společnost FORSOLUTION s.r.o., která projekt realizuje ve spolupráci se svým polským subdodavatelem, společností Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o. o.

Smlouva mezi Probační a mediační službou a dodavatelem firmou FORSOLUTION CZ s.r.o. je uzavřena na dobu 7 let od zahájení provozu a celková nabídková cena za dodání systému, jeho implementaci a podporu provozu činí 93.646.349,90 Kč s DPH. V rámci plnění bude možné využívat k elektronickému monitoringu 700 ks zařízení s příslušným vybavením. Dále bude možné rozšířit počet zařízení o 1000 ks dalším nákupem, který umožňují vzájemné smluvní podmínky.

První náramek elektronického monitoringu byl klientovi Probační a mediační služby nasazen ve středu 19. 6. 2024 na území hlavního města Prahy.

Předchozí

Plnou moc půjde snáze využívat opakovaně díky novému systému a digitalizaci

Obměněný Ústavní soud, jubilant Jiří Matzner i advokáti ve Varech

Další