Podnikoví právníci roku 2022

|

Ocenění Podnikový právník 2022 vyhlašované Unií podnikových právníků ČR si odnáší šest laureátů. Mezi nominovanými v kategorii občanské právo uspěla Šárka Klementová. Jitka Frischholzová si odnesla ocenění v kategorii hospodářská soutěž. V compliance získal ocenění Vladimír Valenta a v kategorii technologického práva Ondřej Kramoliš. V kategorii Perspektiva obstál Vladimír Krasula. A ocenění v kategorii Podniková právní kancelář patří NAKIT – Národní agentuře pro komunikační a informační technologie.

„Mám pocit, že letos spojuje všechny laureáty několik společných jmenovatelů – všestrannost, široký rozhled a touha dokázat víc. K tomu vidíme i jejich schopnost efektivně řešit problémy,“ pronesla prezidentka Unie podnikových právníků Marie Brejchová na galavečeru. „Věřím, že ocenění znamená pro všechny vybrané právníky motivaci do další práce, že je požene k dalším nadstandardním výkonům. Protože podnikový právník na sobě musí neustále pracovat. Musí mít přehled o všech změnách v právu a musí se neustále udržovat v kurzu,“ říká k významu ocenění viceprezidentka Unie Jitka Hlaváčková.

OBČANSKÉ PRÁVO – ŠÁRKA KLEMENTOVÁ

Na pozici podnikového právníka pracuje Mgr. Šárka Klementová od roku 2010. Před rokem nastoupila do společnosti L´Oréal Česká republika, kde je zodpovědná za smluvní agendu dodavatelských a zákaznických vztahů, influencerské smlouvy, schvalování reklamních claimů, řešení reklamací spotřebitelů, marketingové soutěže, padělky či interní školení zaměstnanců, a to nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku.

„Za svůj největší dosavadní pracovní úspěch považuji právě participaci právního oddělení při prodeji slovenské společnosti L´Oréal české entitě. Následně jsem se podílela na právním supportu při založení organizační složky L´Oréal CZ na Slovensku,“ odhaluje Šárka Klementová.

Předtím sbírala zkušenosti ve společnostech Pragoprojekt nebo MAKRO Cash&Carry ČR. V posledních letech pracovala v České spořitelně v oddělení restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů. Práva vystudovala na Univerzitě Karlově, absolvovala v roce 2009.

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ – JITKA FRISCHHOLZOVÁ

Mgr. Jitka Frischholzová, ředitelka právního odboru Českých drah, absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V současné pozici působí od roku 2016, ovšem podnikovou právničkou je celkem už 12 let. V Českých drahách začínala jako firemní právník, poté byla vedoucí oddělení specializujícího se na veřejné zakázky. Před svým působením v této společnosti si vyzkoušela i advokacii. V minulosti byla také členkou dozorčí rady společnosti Výzkumný Ústav Železniční.

O své práci Jitka Frischholzová říká: „Baví mě, že i po několika letech je moje práce v Českých drahách stále různorodá. V právním odboru se neustále učíme nové věci. Od mého nástupu se toho opravdu dost změnilo. Přibyla nová právní agenda. Nejenom že nabylo na významu právo na ochranu hospodářské soutěže, ale změnila se třeba i legislativa v oblasti zákona o drahách nebo uzavírání smluv k závazku veřejné služby. Museli jsme také intenzivně začít pracovat s evropskou legislativou a judikaturou.“

V poslední době se Jitka Frischholzová soustředí zejména na řízení, která v oblasti hospodářské soutěže proti společnosti České dráhy vede Evropská komise, a to v oblasti kartelového práva (údajné vytvoření kartelu týkajícího se trhu s použitými kolejovými vozidly) a v oblasti dominantního postavení (údajné zneužití dominantního postavení uplatňování podnákladových cen), ale také například na řízení prací v rámci rozvíjení pravidel soutěžní compliance v podniku.

COMPLIANCE – VLADIMÍR VALENTA

JUDr. Vladimír Valenta zahájil praxi v roce 1992 a firemním právníkem je dodnes. Působil v Agrobance Praha, GE Capital Bank, později ve skupině GE Money CZ, v ČEZ a v současné době má na starosti compliance v České poště. Ve své kariéře měl jen dvě pauzy, kdy nebyl čistokrevným podnikovým právníkem. A to v polovině 90. let, kdy zastával pozici interního auditora, a pak na začátku nového milénia, kdy byl compliance konzultantem v GE Capital Bank.

V Unii podnikových právníků ČR je činný od roku 2017. Podílel se na vytvoření sekce Compliance, kterou dnes vede. Angažuje se i v Českém institutu interních auditorů, jehož byl v minulosti prezidentem. V březnu 2016 se podílel na založení České Compliance Asociace.

„V compliance jsem už skutečně matadorem. Oslovuje mě pestrost tohoto oboru. Je to perspektivní oblast, pro podnikové právníky veledůležitá. Proto mě baví pořádat nejen pro členy sekce Compliance vzdělávací akce, na kterých se dozvídáme novinky nebo sdílíme zkušenosti v oblasti GDPR, trestní odpovědnosti právnických osob či whistleblowingu,“ říká Vladimír Valenta.

TECHNOLOGICKÉ PRÁVO – ONDŘEJ KRAMOLIŠ

Nejprve advokát, potom podnikový právník. Ve všech právnických profesích se ale vždy soustředil na technologické právo. JUDr. Ondřej Kramoliš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde také úspěšně absolvoval rigorózní řízení. Mezi lety 2009 a 2020 pracoval v advokátní kanceláři Allen & Overy. Půl roku strávil dokonce v její londýnské kanceláři, kde se věnoval implementaci GDPR pro globální klienty.

Od roku 2020 pracuje jako seniorní právník ve společnosti Avast. Má na starosti ochranu osobních údajů, právní poradenství při vývoji a implementaci nových produktů, vyjednávání IT a jiných dodavatelských smluv a další korporátní agendu.

„Jsem zodpovědný za nastavení a implementaci programu ochrany osobních údajů v rámci celé skupiny. Avast prodává své produkty prakticky ve všech zemích světa a má více než 400 milionů zákazníků. Z hlediska množství zpracovávaných údajů a jejich globálního rozsahu je tak v českém kontextu zcela unikátní, a to se odráží i v komplexnosti jeho programu na ochranu osobních údajů. Musíme zajistit soulad nejen s GDPR, ale i s regulacemi platnými v dalších zemích světa,“ uvádí Ondřej Kramoliš. Vedle oblasti ochrany osobních údajů se laureát ocenění Podnikový právník 2022 v kategorii Technologické právo věnuje právnímu poradenství v souvislosti s vývojem a implementací nových produktů.

PERSPEKTIVA – VLADIMÍR KRASULA

Právníkem v IT sektoru se stal díky dvěma zásahům osudu. Prvním impulzem byla manželka, která Mgr. Vladimíra Krasulu ještě během studií přesvědčila, že je lepší být právníkem než karetním hráčem. Druhým důležitým okamžikem bylo přijetí do České spořitelny, kde se původně hlásil o agendu finanční regulace. Byl však vybrán pro smluvní IT právo. „Právě tohle byl moment důležitý pro mé další směrování. V IT právu a vyjednávání jsem se díky tomu našel a od té doby jsou tato témata mým koníčkem,“ vzpomíná Vladimír Krasula.

Po České spořitelně působil v mezinárodní advokátní kanceláři Bird & Bird, ve společnosti Honeywell Aerospace a od konce roku 2019 zakotvil jako právník v JetBrains. Tato společnost vyvíjí software pro programátory a projektové manažery. Nově zde má Vladimír Krasula na starosti menší tým právníků pro řešení obecné právní agendy, ovšem agendu smluvního IT práva neopustil.

„Baví mě stanovit si argumentační strategii pro vyjednávání a odhadovat chování smluvních stran, následně vše analyzovat a ze všech vstupů a výstupů vybírat nejvhodnější variantu. Navíc rozumím technologiím a produktu společnosti, takže dokážu i po stránce obchodní najít pro JetBrains vhodné právní řešení a poskytnout vstupy, které je možné při jednání s protistranou využít,“ doplňuje Vladimír Krasula. Tuto schopnost předvedl při uzavírání velké smlouvy s jednou z nejvýznamnějších světových technologických firem a právě díky komplexním právním i technickým znalostem přispěl k úspěšnému uzavření kontraktu.

PODNIKOVÁ PRÁVNÍ KANCELÁŘ – NAKIT

Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT) vznikla v roce 2016 za účelem plnění ICT strategie Ministerstva vnitra ČR. Jejím úkolem je zajistit dlouhodobý a koncepční rozvoj informační a komunikační infrastruktury ve vlastnictví státu. Právo zde hraje nezastupitelnou roli.

Tým sekce Legislativa NAKIT má šest právníků a tři specialisty na veřejné zakázky. „Náš tým se skládá z kolegů, kteří jsou seniorní a mají zkušenosti jak z privátní sféry, tak z veřejné správy. Máme zde ale i juniorní kolegy, kteří skončili studium práv teprve v letošním roce,“ říká JUDr. Vladimír Chrástecký, ředitel Legislativy.

Standardně se tento tým oceněný v kategorii Podniková právní kancelář věnuje poměrně širokému spektru oblastí – veřejným zakázkám, IT problematice, autorskému a licenčnímu právu, pracovnímu a občanskému právu a compliance.

„Úspěchem pro náš tým je určitě aktivní účast na mnoha zásadních projektech. Například Chytrá karanténa, Tečka, čTečka a systém HUMPO neboli databáze humanitární pomoci. Mám radost, že jsme jako kancelář ochotni společně nejen pracovat, ale i trávit volný čas buď na sportovních, nebo dobrovolnických akcích,“ konstatuje Vladimír Chrástecký.

PR

Text vyšel v Lawyers & Business č. 10/2022. Můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Slovenské advokáty vede nově Puchalla

Hanslik: Zvládneme to, stejně jako předešlé krize

Další