Polverini Strnad a Sedlakova Legal pomáhají ČTÚ s inovacemi

|

Advokátní kancelář Polverini Strnad ve spolupráci s advokátní kanceláří Sedlakova Legal poskytovaly právní služby Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ). Přípravou a vyjednáním smluvní dokumentace mezi ČTÚ a dodavatelem softwarového řešení pomohly zahájit dlouhodobě připravovanou generační inovaci softwarového nástroje pro podporu správy rádiového spektra.

Součástí projektu je i řešení pro budoucnost v podobě smluvně ošetřené minimalizace závislosti na jednom dodavateli (tzv. vendor-lock), a to zejména z hlediska přesně definovaného exportu dat v rozsahu a podobě stanovené v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem o elektronických komunikacích. S ohledem na značný rozsah a komplexitu oblasti správy rádiového spektra se na řešení podílí kromě hlavního dodavatele i několik dalších subdodavatelů.

V rámci projektu dojde k implementaci nového softwaru včetně zákaznických specifických úprav, konfigurací standardního softwaru a dalších modulů vyvinutých na míru pro Český telekomunikační úřad.

„Hrdě jsem sledoval, s jakou energií a profesionalitou zvládá vedení ČTÚ hájit zájmy státu v konfrontaci s obchodně velmi zdatným partnerem při přenastavení vztahu na dlouhou dobu dopředu,“ uvedl Pavel Strnad, partner advokátní kanceláře Polverini Strnad.

„Na celém projektu si nejvíce cením spolupráce s interním týmem Českého telekomunikačního úřadu. Spolu s paní předsedkyní nám ukázali, že státní správa funguje, jak má, a opravdu jí záleží na vyjednání optimálních podmínek projektu,“ komentovala projekt za advokátní kancelář Sedlakova Legal Jana Sedláková.

Realizací nového systému by mělo dojít k vytvoření moderního, efektivního a přívětivého pracovního prostředí s výrazně rozšířenými možnostmi jej customizovat podle potřeb jeho uživatelů. Stávající systém mj. neumožňuje integraci s dalšími informačnímu systémy ČTÚ, zabezpečujícími související agendy a podpůrné funkcionality (spisová služba, účetní systém, katalog subjektů a další). V budoucnu je v plánu i integrace s webovým portálem pro příjem a odbavení požadavků/žádostí žadatelů (veřejnosti) souvisejících s problematikou individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.

Předchozí

Valík: Kryptoměny může dlužník jednoduše skrýt

Mistr kubánského rumu prožívá dobrodružství s Eminente

Další