Poradna AK Matzner: Co dělat, když chce úředník úplatek?

|

Otázka: Úředník mi naznačil, alespoň myslím, že by chtěl úplatek a že by se pak má věc pohnula rychleji dopředu. Co mám v takové situaci dělat? Hrozí mi nějaké riziko?

Odpověď: V případě, kdy úředník naznačí či přímo požádá o úplatek, je namístě uvažovat o jeho trestněprávní odpovědnosti a možném riziku trestního stíhání pro trestný čin přijetí úplatku dle § 331 trestního zákoníku. Pokud by účastník řízení takový úplatek poskytl, pak i jeho trestní odpovědnost lze z takového jednání vyvozovat a může být stíhán pro trestný čin podplácení dle § 332 tr. zákoníku.

V případech trestných činů postihujících uplácení, se jedná o jeden z vymezených trestných činů, jejichž neoznámení státnímu zástupci či policejnímu orgánu může být stíháno pro neoznámení trestného činu dle § 368 trestního zákoníku. Pro úplnost lze doplnit, že trestní odpovědnost je možno uvažovat i v případě skutkově opačné situace, tedy v případě, kdy je úplatek nabízen úředníkovi účastníkem řízení.

Odpovídal:  Mgr. Josef Hlinka, advokátní koncipient advokátní kanceláře Matzner et al, více na www.matzner.cz

Předchozí

Advokátní oslavy jsou v plném proudu

ETL kupuje podíl v Arrows a chce masivně investovat do jejího rozvoje

Další