Pověřenci roku jsou z Motola, ČEZu a ČSÚ

|

Spolek pro ochranu osobních údajů a slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov ocenily nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2021. Největší česká a slovenská organizace sdružující profesionály v oblasti GDPR již počtvrté vybraly ty, kteří při své činnosti přispívají k transparentnímu, spravedlivému a zákonnému zpracování osobních údajů.

V České republice byl oceněn Radek Knop, pověřenec pro ochranu osobních údajů Fakultní nemocnice v Motole, a Petr Brázda, pověřenec skupiny ČEZ. Slovenským pověřencem roku se stal Martin Pilka, pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Hyundai AutoEver Europe.

Porota české části ocenění udělila i cenu za mimořádný přínos v oblasti zpracování osobních údajů. Tu získal Jaroslav Hora, pověřenec pro ochranu osobních údajů Českého statistického úřadu. Oceněn byl zejména za svůj podíl na zajištění ochrany osobních údajů při loňském Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Nejlepší pověřenci byli vyhlášení na slavnostním večeru, který se konal 26. května 2022 souběžně v Praze a Bratislavě.

Nad čtvrtým ročníkem opět převzal záštitu Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. Při vyhlašování výsledků předseda Úřadu mj. uvedl: „Pokud si připomeneme pandemii COVID-19, tak privátní sektor i veřejná správa si musely poradit s celou řadou situací, kdy pro správný postup ve vztahu ke zpracování osobních údajů neexistoval žádný precedent. A právě pověřenec pro ochranu osobních údajů byl mnohdy tím, kdo jediný dokázal správně nastavit odpovídající pravidla. Úloha pověřence má ovšem i další rozměr, a tím je posílení obecného povědomí o důležitosti kvalitní ochrany osobních údajů. To vše je umocněno novými problémy a riziky, jako např. zesilující úniky dat (tzv. Data Breach), vedení hybridních válek proti svobodnému světu, hackerské útoky apod. Jsem proto velmi rád a děkuji Vám, že roli pověřence vnímáte i jako úlohu jakéhosi ‚ambasadora‘ ochrany osobních údajů.“

Předseda Spolku pro ochranu osobních údajů Vladan Rámiš ocenil, že mezi třemi desítkami nominovaných pověřenců za Českou republiku byla řada výrazných osobností a dodal: „Těší nás neustále se zvyšující úroveň nominovaných. I v letošním ročníku bylo pro porotu velmi náročné vybrat vítěze, protože všichni nominovaní jsou zkušenými pověřenci, kteří dělají čest svému oboru. Zároveň jsme rádi, že ocenění Pověřenec roku pomáhá zvýšit prestiž náročného povolání pověřence i u jednotlivých správců. Velmi si vážíme také spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů a záštity, kterou nám poskytnul pan předseda Kaucký.“

Stanislava Zorvanová, předsedkyně slovenského Spolku, k tomu doplnila: „Som veľmi rada, že sa z ocenenia stáva silná tradícia, ktorá plní svoj účel. Napriek tomu na Slovensku máme ešte stále menej nominácii ako zodpovedných osôb, ktoré si toto ocenenie za svoju prácu zaslúžia. Verím preto, že záštita Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorá nám bola poskytnutá prvý krat a ktorú si veľmi vážime, bude spoločnosti motivovať k tomu, aby docenili a nominovali svoje zodpovedné osoby. Realizácia agendy ochrany osobných údajov si totiž vyžaduje vysokú odbornosť a enormné úsilie, aké si často nezainteresované osoby nevedia predstaviť. Vnímam preto ako našu povinnosť na tento fakt upozorniť napríklad aj prostredníctvom ocenenia Zodpovedná osoba roka. Víťazom srdečne gratulujem. Sú pre mňa svojou prácou inšpiráciou.“

Za slovenský Úřad pro ochranu osobních údajů ocenění okomentoval Martin Oczvirka, pověřený funkcí vedoucího zaměstnance kanceláře úřadu, takto: „Kvalitné vykonávanie agendy ochrany osobných údajov vidí Úrad na ochranu osobných údajov SR ako jednu zo základných činností. Preto je nevyhnutnosťou spájať a organizovať stretnutia na úrovni profesionálov v oblasti ochrany osobných údajov a vymieňať si skúsenosti v danej oblasti.“

Předchozí

Které jsou Advokátní kanceláře roku?

Kajanková přešla z Wilsons na partnerskou pozici v Dentons

Další