Angyalossy vystoupil na Právnické fakultě v Záhřebu

|

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy uskutečnil na základě pozvání velvyslance České republiky v Záhřebu Milana Hovorky dvoudenní pracovní cestu do Záhřebu, kde se zúčastnil pracovních jednání s akademickou obcí a se soudci soudců všech stupňů.

V rámci této cesty se předseda sešel s děkanem právnické fakulty Ivanam Koprićem a studentům zdejší právnické fakulty představil český soudní systém, postavení Nejvyššího soudu, jeho organizaci a výkonnost Nejvyššího soudu i celé soudní soustavy. Také se věnoval praktickým otázkám atraktivity soudcovské profese a představil studentům možnosti profesní dráhy pro absolventy právnických fakult v České republice. „Jsme velmi rádi, že právnická fakulta v Záhřebu a právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně spolupracují v rámci výměnných studentských programů a studenti z brněnské právnické fakulty jsou pro naše akademické prostředí velkým přínosem,“ poznamenal děkan Koprić.

V rezidenci velvyslance České republiky v Chorvatsku pana Milana Hovorky se předseda Angyalossy zúčastnil kulatého stolu k aktuálním otázkám českého a chorvatského trestního práva. Předseda českého Nejvyššího soudu představil strukturu trestné činnosti v České republice, délku řízení v trestních věcech u soudů prvních stupňů a soudů odvolacích a také na základě statistických dat ukázal strukturu trestů, které soudy ukládají. Zdůraznil aktuální pozitivní trend ve zvyšování počtu ukládaných peněžitých trestů. Dále se věnoval aktuálním změnám v trestním řádu a nové definici trestného činu znásilnění.

Na pracovním jednání s předsedou Nejvyššího soudu Chorvatska Radovanem Dobronićem si předseda Nejvyššího soudu vyslechl podrobné informace o stávkách soudců a justičního personálu, ke kterým došlo v uplynulých letech. „V minulém roce stávkovali zaměstnanci chorvatských soudů po dobu šesti týdnů, což byla nejdelší stávka vůbec v historii stávek odborových organizací v Chorvatsku. Vedle chorvatských soudců, kteří stávkovali v roce 2023 dva týdny a letos z důvodu snižování platů soudců také dva týdny, stávkovali v loňském roce i soudci ve vedlejším Slovinsku,“ sdělil předseda Radovan Dobronić.

Předseda Nejvyššího soudu navrhnul Parlamentu nový model financování soudců a zaměstnanců soudů včetně indexace těchto platů s ohledem na inflační vývoj. O platech soudců by měla podle tohoto návrhu napříště rozhodovat pouze Nejvyšší rada soudnictví s poradním hlasem Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí. Petr Angyalossy zmínil aktuální stávkovou pohotovost zaměstnanců soudů v České republice s tím, že bez narovnání platových poměrů zaměstnanců soudů hrozí odchod pracovníků soudů mimo justici a hrozí ochromení činnosti soudů, které nemají prostředky na adekvátní zaplacení svých zaměstnanců.

Předchozí

White & Case bere jednu cenu za druhou a Pokorný spustil Klub rváčů

Ministerstvo spravedlnosti žádá o 1,7 miliard pro justici

Další