Prevence zdraví zaměstnanců z různých pohledů

|

V prostorách pražské advokátní kanceláře Eversheds Sutherland se konala ve spolupráci s OZP a TeamPrevent-Santé, s.r.o. snídaně na téma: Rizika plynoucí z legislativních změn v oblasti pracovně-lékařských služeb a jak se na ně připravit. 

Partner společnosti Eversheds Sutherland Radek Matouš zrekapituloval základní legislativní změny v pracovně-lékařských službách v roce 2023 a možná právní rizika spojená se zrušením zdravotních periodických prohlídek (a připravovaným zrušením vstupních prohlídek) u tzv. nerizikových kategorií prací.

Veronika Civínová a Marcel Púš z Oborové zdravotní pojišťovny účastníky snídaně seznámili se statistikami frekvencí návštěv lékaře a představili možnosti preventivních programů včetně programu Zdravá firma.

MUDr. Luboš Kmeť, lékař a zakladatel zdravotnických zařízení Chronicare a Galen Clinik, ve svém vstupu definoval zdraví i motivaci k prevenci z pohledu rodiny i zaměstnavatele.

Posledním řečníkem byl organizátor celé akce Mgr. Richard Husovský, kouč a výživový poradce specializující se na tvorbu zdravých návyků zaměstnanců.

Zdravou a chutnou snídani v podobě kokosových produktů a ovoce od Wild&Coco nachystala Magdalena Bachová.

Přednášející nastínili všem účastníkům možná právní rizika včetně jejich řešení a představili vhodným způsobem přístupy, které firmy mohou při implementaci svých strategií a odpovědného přístupu v duchu ESG využít- od individuální zdravotní péče v privátní klinice, přes programy prevence zdraví pojišťovny OZP, vzdělávání zaměstnanců výživovým poradcem s cílem vytvořit zdravé návyky zaměstnanců až po rozšíření sortimentu svých kantýn, bufetů, či automatů o zdravé potraviny.

Další pracovní snídaně je v prostorách Eversheds Sutherland plánována na říjen 2023.

Předchozí

Pure Legal má nového partnera, Nejvyšší soud soudce

Chyba při těhotenském screeningu. Nejvyšší soud vrací případ k projednání

Další