Přichází další milostivé léto

|

Od 1. července do konce listopadu nastává pro dlužníky daňové a pojistné milostivé léto. Zaplatí-li dlužník v tomto období daňové nedoplatky, bude mu odpuštěno příslušenství, to znamená často vysoké úroky z prodlení, ale také penále, pokuty za opožděné plnění daňové povinnosti nebo náklady řízení, včetně těch exekučních. Oproti minulým létům počítá zákon také se splátkovým kalendářem. 

V případě daňového léta dostanou lidé pět měsíců, aby splatili své dluhy, které jsou spravovány orgány Finanční a Celní správy, ve výjimečných případech i ministerstvem financí. Tím se liší od předchozích milostivých let, která se zaměřovala na dlužníky, spadající do soudních exekučních řízení.  

„Možnost odpuštění příslušenství daně, jako jsou úroky, penále a další pokuty za opožděné plnění daňových povinností bude znamenat úlevu pro mnoho jednotlivců i firem. Dluhová amnestie se vztahuje pouze na dluhy vůči státu vzniklé do září 2022,“ vysvětluje Ivana Brancuzká, Country manažerka společnosti Crowe. 

Pro ty, kteří mají nedoplatky vyšší než pět tisíc korun, bude možnost splácení jistiny ve čtyřech splátkách, přičemž poslední musí být uhrazena do 17 měsíců. V případě, že je jistina uhrazená, bude odpuštěno příslušenství pouze na základě podání písemné žádosti. 

„Jak fyzické, tak i právnické osoby budou moci požádat o mimořádný zánik také exekucí správních. Půjde o takzvané bagatelní nedoplatky a příslušenství, jejichž jednotlivá výše nepřekročí 200 korun, a které vznikly do konce září loňského roku. Hodnota zanikajících nedoplatků u jednoho správce daně nesmí být v součtu vyšší než tisíc korun,“ říká Brancuzká a dodává, že jde o dluhy u finanční a celní správy, ministerstva financí, soudů nebo vězeňské služby.

Pojistné milostivé léto cílí na penále z dlužného pojistného a exekuční srážky při úhradě dluhů na důchodovém a nemocenském pojištění nebo na příspěvku na politiku zaměstnanosti. Předpokladem pro jejich odpuštění bude zaplacení dlužného pojistného, které k datu 30. září 2022 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení.

„Pro odpuštění dluhů vůči ČSSZ je nutná úhrada původní dlužné částky do konce listopadu letošního roku, nebo zažádat o rozložení splátek. Žádost o mimořádné odpuštění lze podat jak písemnou, tak i online formou na e-portálu ČSSZ,“ uzavírá Brancuzká.

Předchozí

Společníkem Havel & Partners bude i Ondřej Florián

Štail Leška nebo Rowani. Advokáti na karlovarském festivalu

Další