Společníkem Havel & Partners bude i Ondřej Florián

|

Advokátní kancelář Havel & Partners tradičně se začátkem druhého pololetí oznamuje interní povýšení. Nově se od 1. července společníkem kanceláře stává Ondřej Florián, partner zodpovědný za vedení skupiny pro oblast korporátního práva a týmu služeb pro privátní klienty. Na pozici partnerky a partnerů kanceláře se posouvají Kateřina Slavíková, Jaroslav Baier, Ondrej Čurilla, Petr Opluštil a Miroslav Vozáb. Dalších 15 právníků a právniček povýšilo na seniorní pozice.

„Ondřej Florián je jedním z klíčových členů vedení kanceláře a v předchozích letech se významně podílel na nastavení a realizaci strategických cílů skupiny v oblasti korporátního práva. Jeho vedení a odborné znalosti přispěly rovněž k posílení portfolia našich služeb privátním klientům. Jako ekvity partner bude mít na starosti další strategický rozvoj těchto oblastí a kontinuální posilování klíčových obchodních vztahů s našimi klienty,“ komentuje povýšení Ondřeje Floriána do pozice společníka řídící partner kanceláře Jaroslav Havel.

Ondřej Florián má více než 13letou právní praxi, ve které se specializuje na oblast korporátního práva v rámci tuzemských i komplexních mezinárodních transakcí. Zaměřuje se na efektivní nastavení vztahů mezi společníky, nastavení a správnou implementaci manažerských motivačních programů (ESOP) i na přeměny obchodních společností, včetně nastavení holdingových a fundačních struktur (ve formě soukromého nadačního či svěřeneckého fondu) k zajištění větší bezpečnosti držby majetku a podnikání pro privátní klienty. Věnuje se také dalším službám pro privátní klienty, k nimž patří zejména ultimativní vlastníci úspěšných domácích i zahraničních firem a vrcholoví manažeři.

„I další povýšení do pozice partnerů a partnerky směřují k rozvoji oblastí klíčových pro upevnění naší pozice lídra na advokátním trhu ve střední Evropě, zejména k posílení specializace venture kapitálu, oblasti veřejných zakázek, ESG, zdravotnického a farmaceutického práva. A zásadní je pro nás i posílení týmu v Brně, kde od července bude působit další z partnerů, který se zapojí do řízení zdejší kanceláře. Tyto strategické kroky nám umožní poskytovat ještě vyšší úroveň expertizy a služeb ve všech zmiňovaných klíčových oblastech, které dlouhodobě přispívají k růstu naší kanceláře,“ doplňuje Jaroslav Havel.

Kancelář má po nynějším interním povýšení celkem 36 partnerů a partnerek. Partnerkou kanceláře je nově Kateřina Slavíková, která spoluzodpovídá za vedení a rozvoj specializované skupiny pro oblast farmaceutického, zdravotnického a potravinářského práva. Těmto oborům se věnuje dlouhodobě a patří v nich k předním odbornicím na trhu. Poskytuje komplexní obchodní a regulatorní poradenství klientům z farmacie a zdravotnictví, nemocnicím, biotechnologickým společnostem, zavedeným potravinářským podnikům i začínajícím startupům a dalším klientům v oblastech cílících na lidské zdraví.

Na pozici partnera se posouvá Jaroslav Baier, který spoluvede skupinu pro oblast venture kapitálu a private equity v České republice a na Slovensku. Jaroslav má v oblasti práva M&A 13letou praxi, která zahrnuje zkušenosti z advokátní kanceláře z magic circle a významné československé private equity skupiny. Jaroslav je také aktivním členem startupové komunity a spoluzakladatel úspěšného legal-tech startupu. Poskytuje komplexní právní služby startupům, venture kapitálovým fondům, private equity skupinám i technologickým společnostem.

Na pozici partnera povyšuje také Ondrej Čurilla – specialista na oblast veřejného sektoru, zejména oblast veřejných zakázek a projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. Ondrej poskytuje klientům komplexní služby taktéž v oblasti obchodních vztahů, ICT, energetiky, dopravy, infrastrukturní výstavby či pojišťovnictví. Zaměřuje se i na právní služby zahraničním klientům, zejména z německy hovořících zemí.

Partnerem se od nového pololetí stává i Petr Opluštil. Zaměřuje se na veřejné právo, zejména právo životního prostředí. Pro klienty zajišťuje taktéž poradenství týkající se práva udržitelnosti a ESG. Dlouhodobě se věnuje rovněž poskytování komplexních právních služeb při realizaci majetkových transakcí a infrastrukturních projektů v oblasti veřejného sektoru včetně PPP projektů, a to zejména v odvětví vodárenství, odpadového hospodářství a dopravy.

Na pozici partnera nově od července bude působit i Miroslav Vozáb, jenž se podílí na vedení brněnské kanceláře. Miroslav, který je v kanceláři již více jak 10 let, se specializuje mimo jiné na právo obchodních společností, akvizice a služby pro privátní klienty. Poskytuje právní služby i v oblasti vhodného nastavení společného podnikání mezi společníky a věnuje se také sporné a trestní agendě, a to zejména s korporačním prvkem.

Dále Juraj Dubovský a František Neuwirth interně povyšují na pozici counsel. Veronika Bočanová, Tereza Hrabáková, Irena Munzarová, Martin Stančík a Karolína Steinerová postupují na pozici vedoucích advokátek a vedoucího advokáta. Na pozici senior advokáta se posouvají Matúš Holubkovič, Lukáš Jakoubek, Patrícia Jamrišková, Tomáš Kalenský, Peter Košecký, Christian Müller, Vojtěch Šváb a Dušan Valent.

Předchozí

Káňová: Co se děje ve veřejných zakázkách a hospodářské soutěži? 

Přichází další milostivé léto

Další