PRK vysoudila judikát ohledně diplomů po změně pohlaví

|

Advokátní kancelář PRK Partners zastupovala úspěšně pro bono klienta, který podstoupil proces změny pohlaví, v jeho sporu o nových vydání vysokoškolských diplomů s aktuálními osobními údaji. Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci vyhověl žalobě klienta na ochranu před nečinností správního orgánu, Univerzity Palackého v Olomouci. Správní soud potvrdil právo klienta na vydání nových vysokoškolských diplomů, které by reflektovaly jeho nové, po změně pohlaví platné, osobní údaje. Správní orgán totiž odmítal klientovi vydat nové vysokoškolské diplomy na základě údajné absence zákonného podkladu pro takovýto postup.

Správní soud této argumentaci správního orgánu nepřisvědčil a naopak uzavřel, že „nelze vůbec pochybovat o tom, že absence právní úpravy, která by umožňovala transgender osobám změnu osobních údajů na vydaných vysokoškolských diplomech a jejich dodatcích, představuje nepravou a nechtěnou mezeru v právu, již je nutné vyplnit pomocí analogie.“

Soud tedy nejen potvrdil, ale také zdůraznil, že vysoké školy mají dostatek právních nástrojů pro vydání nových diplomů s aktuálně platnými údaji žadatele. Jakékoliv pochybnosti o zákonnosti takového postupu byly vyvráceny a vysokým školám tak nic nebrání vysokoškolské diplomy žadatelům na základě jejich žádostí vydávat.

To ostatně potvrdila sama Univerzita Palackého v Olomouci, která velmi rychle na vydaný rozsudek zareagovala a nové vysokoškolské diplomy klientovi vydala, za což jí PRK Partners děkuje. „Jsme přesvědčeni, že tento rozsudek poskytne solidní základ pro všechny vysoké školy a povede k bezproblémovému vydávání nových vysokoškolských diplomů absolventům, kteří prošli procesem změny pohlaví,“ dodala kancelář.

Předchozí

Definice znásilnění se může změnit, ministerstvo chystá i další zákony

Do Taylor Wessing nastoupila Gabriela Klašková

Další