Richter & Léko advokáti zveřejnili své první kauzy

|

Jak už jsme informovali, od začátku července působí na pražském advokátním trhu kancelář Richter & Léko advokáti (R&L). Ta o sobě nyní zveřejnila další informace, například na jaké klientské práci už se podílela.

V osobách společníků se spojily zkušenosti z advokacie, ministerstva spravedlnosti, univerzit i
novinařiny. Kancelář byla založena v únoru 2021 a od té doby se již stačila podílet například na realizaci developerského projektu CTR Viktoria Center na pražském Žižkově nebo na obhajobě
v závažných případech hospodářské kriminality. Od ledna 2022 s kanceláří spolupracuje Kristián
Léko, jenž rozšířil její pole působnosti o daňové spory a podílí se rovněž na poskytování služeb
klientům v transakcích, trestních kauzách i obchodních sporech. Od července 2022 se stal
společníkem.

„S Martinem jsme spolužáci z ročníku na pražských právech a udělalo mi velkou radost, když mi nabídl, abych se připojil do jeho dobře šlapajícího týmu,“ říká Léko.

R&L se obecně zaměřují na komplexní administraci velkých projektů a obchodních sporů. Svým
klientům pak radí se všemi aspekty přes daňovou problematiku až po smluvní dokumentaci či
řešení sporů (včetně exekucí a insolvencí). Většina týmu funguje na každodenní bázi v angličtině
i v němčině, domluví se ale třeba i maďarsky.

Specifickým zaměřením jsou hospodářské a daňové kauzy, tedy obhajoba v trestním řízení ve věcech tzv. bílých límečků (zejm. veřejné zakázky, porušení povinností při správě cizího majetku, zpronevěra) a zastupování klientů v řízení před finančními úřady, popř. správními soudy v daňových věcech. Dále se R&L zaměřují na složité právní případy a mimořádné opravné prostředky. To zahrnuje i specifické právní oblasti jako znalecké právo, na jehož nové podobě se Martin Richter na ministerstvu spravedlnosti intenzivně podílel. R&L spolupracují se špičkovými soudními znalci.

Kromě právní preciznosti si R&L zakládají i na přímočarosti. „Dnes už nikdo není ochoten platit za dlouhá stanoviska, z nichž nevyčte jasné řešení. Vždy směřujeme přímo k věci a pokud je to
namístě, nemáme problém klientovi ani říct, že jeho kauza je beznadějná a že udělá nejlépe,
když v ní nebude topit další peníze,“ vysvětluje Martin Richter. „Ostatně i vizuál kanceláře od
designerů z LOOP studios je založen na serióznosti, čistotě a přímočarosti,“ dodává Kristián
Léko.

JUDr. Martin Richter, Ph.D. pracoval přes půl dekády na ministerstvu spravedlnosti, jako ředitel
odboru měl na starosti dohled nad insolvenčními správci a soudními znalci, působil rovněž jako
zástupce náměstkyně pro justiční sekci. V advokacii působí od února 2021, je rovněž
tajemníkem katedry trestního práva Právnické fakulty UK, publikoval řadu textů s předsedou
trestního kolegia Nejvyššího soudu, a to zejména v oblasti hospodářské trestné činnosti.

JUDr. Kristián Léko na čtyři roky spojil svou kariéru s Lidovými novinami, podílel se na
obnovení přílohy Právo a justice, kterou v letech 2016 až 2018 vedl. Od září 2018 působí
v advokacii, zaměřuje se zejména na zastupování klientů v obchodních sporech, daňových
kontrolách a kauzách hospodářské kriminality.

Předchozí

Hackaton přispěje k online řešení sporů

České právo si sáhlo na světovou úroveň, justice je ale zároveň před kolapsem

Další