Rowan Legal povýšila Beneše, Jirovského a Oberta

|

Advokátní kancelář Rowan Legal povýšila od roku 2024 do pozice seniorních advokátů odborníky na právo ICT a ochranu osobních údajů Filipa Beneše a Jakuba Jirovského, a také Radima Oberta, který se věnuje sporové agendě.

„Filip, Jakub i Radim působí v Rowan Legal již řadu let a během uplynulé doby prokázali, že se zaslouženě řadí ve svých specializacích mezi významné tuzemské právní odborníky. Věřím, že jim posun mezi seniorní advokáty umožní nejen další rozvoj v rámci jejich odbornosti, ale také v dalších oblastech, které k advokacii patří,“ uvedl u příležitosti jejich povýšení Miloš Olík, partner Rowan Legal.

Mgr. Filip Beneš se věnuje ochraně osobních údajů a soukromí, ICT technologiím, oblasti e-commerce a smluvní agendě. Má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti vývoje a realizace nových produktů a projektů a posuzováním jejich dopadů na soukromí. Klienty podporuje při řešení každodenní GDPR agendy, ale i v řízeních vedených Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Jirovsky

Mgr. Jakub Jirovský se specializuje na smluvní právo, právo informačních a komunikačních technologií, právo k duševnímu vlastnictví a ochranu osobních údajů. Dlouhodobě se zabývá digitálními inovacemi, automatizací smluvní dokumentace a praktickými dopady využití umělé inteligence. Má rozsáhlé zkušenosti s projektovým řízením jak pro klienty ze soukromého sektoru, tak pro vybrané klienty z oblasti veřejné správy.

Obert

Mgr. Radim Obert se dlouhodobě věnuje obhajobě klientů v trestních řízeních, včetně stále aktuálnější problematiky trestní odpovědnosti právnických osob. Současně se zaměřuje na zastupování klientů v soudních řízeních, které často zahrnuje také poradenství v předsoudní fázi sporu, příp. podporu při mimosoudním vyjednávání.

Předchozí

Novým partnerem Legalité je Michal Granát

Sedlakova Legal bude mít pět nových společníků

Další