Rowani se podíleli na prodeji Ostrava Airport Multimodal Park

|

Právní tým Rowan Legal ve složení Martin Šubrt, Marie Koštělová a Jan Bořuta poskytl právní poradenství společnosti CONCENS INVESTMENTS při prodeji 100% podílu společnosti Ostrava Airport Multimodal Park.

Uskutečněná transakce má z hlediska logistiky velký význam pro celý středoevropský region, neboť díky prodeji dojde k vytvoření terminálu kombinované dopravy, který v oblasti Ostrava – Mošnov postupně propojí železniční, silniční a leteckou dopravu, a díky přesunu podstatné části silniční kontejnerové dopravy na železnici rovněž sníží ekologické zatížení. Dojde tak ke vzniku unikátního logistického uzlu, který nemá ve středoevropském měřítku obdoby.

Předchozí

Hůrku by v advokacii platili zlatem. A je něco na Angyalossyho „aféře“?

Ministerstvo zvýší odměny znalců, tlumočníků a soudních překladatelů

Další