Elektronické volby na Slovensku víc advokátů nepřilákaly

|

Slovenská advokátní komora (SAK) si zvolila na začátku června staronové vedení, jejím předsedou zůstává Viliam Karas. Advokáti si ale vyzkoušeli nový způsob hlasování i voleb., a to elektronický. Slovenské zkušenosti tak mohou být nyní velmi užitečné pro Českou republiku, jejíž advokátní komoru čekají volby v říjnu. „Príprava konferencie trvala približne rok. Pripravovať podujatie, na ktoré sa pozýva vyše 6000 advokátov a počíta sa s reálnou účasťou 1200 z nich, a to v podmienkach koronového roku, bolo naozaj náročné. Komora musela reagovať na neustále sa meniace oparenia a ťažko predvídateľné podmienky. Sme veľmi radi, že sa nám to nakoniec podarilo a celá konferencia prebehla úspešne. Ale je pravda, že to chcelo veľa úsilia,“ říká v rozhovoru pro Lawyers & Business tajemník Slovenské advokátní komory Andrej Popovec.

Jaký byl o konferenci (ekvivalent českého advokátního sněmu – pozn. red.) mezi advokáty zájem? Jaká jejich účast převažovala?

Zo všetkých advokátov svoju možnosť využilo celkovo 1138 advokátov, ktorí sa zúčastnili konferencie a volili. Z toho 297 sa zúčastnilo fyzicky v Inchebe, ostatní využili možnosť zúčastniť sa konferencie dištančne.  Aj napriek tomu, že sme advokátom umožnili zúčastniť sa konferencie aj z pohodlia domova či kancelárie, sa konferencie zúčastnil približne rovnaký počet advokátov ako na predchádzajúcich konferenciách. Vyvoláva to v nás dojem, že ide približne vždy o tých istých, advokátky a advokátov,  ktorí majú väčší záujem o záležitosti advokátskej samosprávy.

Jak se na konferenci volilo nové vedení?

Voľby členov orgánov sú u nás dvojstupňové. V prvom kole, ktoré bolo prvý krát tiež elektronické, si advokáti v marci mohli zo všetkých advokátov navoliť nominantov (do každého orgánu trojnásobok jeho členov – predsedníctvo má 9členov +3náhradníkov, tak sa v prvom kole navolilo 36 nominantov) spomedzi úplne všetkých advokátov (činných) do každého orgánu. Pred prvým kolom volieb sme každému advokátovi vytvorili jedinečné konto na Microsoft office 365, ku ktorému sme mu zaslali údaje. Po prihlásení sa do tohto konta mohol prejsť na volebnú platformu POLYAS, ktorú využili napríklad v Nemecku na elektronické voľby do samosprávy.

Na konferencii prebiehalo druhé kolo volieb – vyberali si už len z navolených nominantov. Aj druhé kolo volieb prebiehalo elektronicky – prostredníctvom advokátskych kont a volebnej platformy POLYAS. Voliť mohli advokáti viacerými spôsobmi. Tí ktorí boli na konferencii fyzicky prítomní mohli využiť volebné kiosky – dotykové počítače, alebo mohli voliť cez svoje prinesené zariadenie (počítač/tablet/smartphone). Tí, ktorí boli dištančne, volili cez svoje zariadenie (počítač/tablet/smartphone).

Na konferencii sa aj hlasuje (iný proces ako voľby) – hlasovaním sa schvaľuje program konferencie, volia sa komisie dohliadajúce na priebeh konferencie (volieb, hlasovania..) a schvaľujú sa zmeny advokátskych predpisov. Hlasovanie bolo tiež prvý krát elektronické a tiež prostredníctvom konta na MS office 365. Advokáti, ktorí boli fyzicky na konferencii mohli využiť aj zjednodušenú formu hlasovania prostredníctvom ručných hlasovacích zariadení tzv. handheldov, čo boli malé zariadenia s tlačítkami „za/proti/zdržiavam sa“ pripomínajúce diaľkové ovládanie.

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 7-8/2021. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Foto: SAK

Předchozí

Havel & Partners jsou za první pololetí na půl miliardě

Slanina: ČAK by měla ukazovat, co může přinést automatizace

Další