Sniehotta & Vajda Legal má novou partnerku

|

Advokátní kancelář Sniehotta & Vajda Legal povýšila do pozice partnerky kanceláře advokátku Barboru Blahutovou. Tým této právnické firmy dále posílila zkušená advokátka Andrea Nácalová.   

Vedení advokátní kanceláře Sniehotta & Vajda Legal se rozšíří o advokátku Barboru Blahutovou, která doplní při řízení kanceláře společníky Michala Sniehottu a Lukáše Vajdu. Barbora Blahutová se ve své dosavadní advokátní praxi zaměřovala zejména na korporátní, nemovitostní a pracovní právo, smluvní agendu a na ochranu osobních údajů, a s tím související zastupování v soudních a správních řízeních. 

„Barbora si svým poctivým přístupem k práci, skvělými pracovními výsledky a spokojeností klientů povýšení do partnerské pozice jednoznačně zaslouží. Ve svém novém postu bude mít Barbora na starost především koordinaci vybraných právních agend v rámci kanceláře, vedení oblasti korporátního práva a péči o klíčovou klientelu kanceláře,“ uvádí k povýšení Michal Sniehotta, advokát a managing partner společnosti.

Tým advokátní kanceláře se dále rozšířil o advokátku Andreu Nácalovou, která dříve působila v předních českých advokátních kancelářích, kde se mimo jiné věnovala občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu a dále právu obchodních korporací.

„Pro kancelář je přínosné, že náš tým posílila zkušená advokátka Andrea Nácalová. Specializace Andrey nám v kanceláři umožní daleko více se zaměřit i na právní oblasti jako je rodinné právo, a to zejména na rozvodové řízení, vypořádání a modifikaci společného jmění manželů, péči o nezletilé děti, či problematiku práva nemovitostí a společenství vlastníků jednotek,“ uvádí k nové kolegyni Lukáš Vajda, advokát a spolumajitel Sniehotta & Vajda Legal. 

Předchozí

Vyšlo říjnové Lawyers & Business!

Rowani získali novou šéfku pracovního práva a povýšili Jiříkovou

Další