Rowani získali novou šéfku pracovního práva a povýšili Jiříkovou

|

Advokátní kancelář Rowan Legal posílila advokátka Romana Szuťányi, která přichází z KPMG Legal. Na starosti bude mít vedení pracovně-právní specializace a její další rozvoj. V Rowan Legal zároveň povýšila do pozice seniorní advokátky Michaela Jiříková, která se věnuje korporátnímu právu.

Romana Szuťányi je zkušenou expertkou na pracovní právo, kterému se věnuje více než 15 let. Specializuje se především na problematiku individuálních a kolektivních pracovně-právních vztahů, přípravu smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, pracovně-právní compliance, řešení etických incidentů na pracovišti či ochranu soukromí zaměstnanců.

Kromě advokátní praxe se této problematice dlouhodobě věnuje i na vysokoškolské půdě a v rámci manažerského vzdělávání. „Předávat znalosti a zkušenosti studentům je pro mě stejně důležité jako poskytovat právní poradenství klientům. Věřím, že moje působení v Rowan Legal napomůže jak rozvoji byznysu v oblasti pracovního práva, tak spolupráci se studenty tuzemských vysokých škol,“ uvedla při nástupu Romana Szuťányi.

„Romana je svým zaměřením a zkušenostmi velice důležitou posilou pro náš tým. Je uznávanou expertkou na pracovní právo s řadou klíčových kompetencí a zkušeností. Pracovní právo je v posledních letech velice rychle se měnící právní disciplínou, především pak v souvislosti s mezinárodní mobilitou. Pevně věřím, že Romana nám pomůže ještě více rozvinout aktivity v této oblasti,“ dodal Michal Nulíček, partner kanceláře.

Romana Szuťányi je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a absolvovala několik studijních pobytů na právnických fakultách v Belgii a Francii. Kromě českého jazyka hovoří anglicky a francouzsky.

Michaela Jiříková, která byla povýšena do pozice seniorní advokátky, se ve své praxi specializuje na oblast práva obchodních korporací, fúzí a akvizic a transakčního poradenství. Má zkušenosti s poskytováním právních služeb českým i zahraničním klientům převážně ze soukromého sektoru. V oblasti akvizic a prodejů se v minulosti účastnila řady transakcí v odvětvích finančního, výrobního, stavebního a energetického průmyslu. Rovněž se věnuje poradenství v oblasti regulace finančního trhu, zejména ve vztahu k finančním a úvěrovým institucím, a také soutěžnímu právu.

„Michaela v průběhu svého několikaměsíčního působení v Rowan Legal prokázala, že je velmi slibnou advokátkou s vynikající erudicí v oblasti fúzí, akvizic a korporátního práva. Věřím, že poziční posun jí umožní nejen další rozvoj v rámci její odborné způsobilosti, ale také v ostatních oblastech, které k advokacii patří, a rádi bychom ji tímto krokem v jejím rozvoji co nejvíce podpořili,“ uvedl u příležitosti jejího povýšení Jan Frey, partner Rowan Legal.

Michaela Jiříková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, zkušenosti sbírala rovněž na Právnické fakultě Univerzity v Antverpách v Belgii.

Předchozí

Sniehotta & Vajda Legal má novou partnerku

Do Aegis Law nastoupil František Sedláček

Další