Vyšlo říjnové Lawyers & Business!

|

Editorial Jana Januše – Neúnosně dlouhé stavební řízení, nepřipravenost státu a jeho úředníků na digitalizaci a další využití technologií ve stavebnictví, chybějící právní úprava dohod mezi státem či municipalitami a developery, stejně jako nedostatek stavebních materiálů a také odborníků, kteří se inovacím ve stavebnictví věnují. To jsou hlavní problémy v Real Estate a obecně ve stavebnictví, jak se shodli účastníci nového vydání pořadu Lawyers & Business: FORUM, který najdete na našich webových stránkách a jemuž se rovněž rozsáhle věnujeme v novém vydání Lawyers & Business.

Nabízíme také partnerský rozhovor s Erwinem Hanslikem o dalším směřování jím v Česku řízené kanceláře Taylor Wessing. Heslo nadcházejícího podzimu je podle něj flexibilita, a to „jak dovnitř kanceláře, tak rovněž směrem ke klientům“. „Zvládli jsme už několik krizí, zvládneme i tu nadcházejí,“ říká optimisticky. 

„Energetická krize už dopadá na sklářství, potravinářství i strojírenství. Co bude dál?“ Tak se jmenuje rozsáhlá analýza kanceláře CEE Attorneys, v níž zaznívají i aktuální zkušenosti řady oslovených firem. Martin Frolík z PRK Partners vykresluje pomocí partnerských Q&A aktuální trendy v compliance a dospívá k tomu, že nejlepší je compliance program propojit rovněž s ESG, whistleblowingem a dalšími regulatorními i neregulatorními požadavky. Bohuslav Lichnovský z Gali Legal zase popisuje, jak se správně věnovat webové analytice a marketingu, když využíváte nástroje, jako jsou, Facebook, Google Ads a Universal Analytics, a nechcete dostat pokutu. Jiří Matzner si pak všímá rostoucího počtu žalob pacientů na lékaře a zdravotnická zařízení a rozebírá, k čemu to povede.

„Zůstat malou advokátní kanceláří, nebo růst?“ Na to odpovídá Lucie Radkovičová. Karel Havlíček se vrací k nedávné akci Stálé konference českého práva věnované aktuálním otázkám spojeným s home office. Do politiky a byznysu vám zase dají nahlédnout rozhovory s prezidentským kandidátem Tomášem Zimou a generálním ředitelem DHL Express Luďkem Drncem.

Snímek obrazovky 2022-09-28 v 20.39.44

ERWIN HANSLIK: KLIENTI OD NÁS MOHOU NA PODZIM OČEKÁVAT HLAVNĚ FLEXIBILITU. ZVLÁDNEME TO, STEJNĚ JAKO PŘEDEŠLÉ KRIZE 

„Zvládli jsme už několik krizí, zvládneme i tu nadcházející,“ říká v našem partnerském rozhovoru Erwin Hanslik, vedoucí partner kanceláře Taylor Wessing v České republice. S možnými blížícími se problémy kancelář pomůže rovněž svým klientům. I vzhledem ke covidové zkušenosti je totiž připravena reagovat ještě flexibilněji, rychleji a efektivněji než dříve. 

AKTUÁLNÍ TRENDY V COMPLIANCE V Q&A 

V poslední době se objevuje tolik (nejen) regulatorních požadavků, že compliance program, který zahrnuje třeba i pravidla spojená s whistleblowingem a obecně ESG, je na ně ideální společnou odpovědí, a to i pro společnosti, po nichž nic takového zákony nepožadují. Říká to seniorní právník PRK Partners Martin Frolík, který se regulatorní compliance a jejím vývojem v čase zabývá skoro 20 let, v minulosti na různých legislativních a exekutivních pozicích v Komisi pro cenné papíry, České národní bance, na ministerstvu financí a v bankovním sektoru. O aktuálních trendech v compliance jsme tak připravili partnerské Q&A.

LB FORUM: KDE BUDEME BYDLET? VÝZVY PRO REAL ESTATE 

Kde a jak budeme bydlet? Právě to řešíme v nejnovějším vydání pořadu Lawyers & Business: FORUM. Společně s Jakubem Adamem, Karolem Lacem, Michalem Čeřovským, Michalem Márou a Ondřejem Prokopem se totiž zamýšlíme nad aktuálními výzvami v oblasti Real Estate. 

ENERGETICKÁ KRIZE UŽ DOPADÁ NA SKLÁŘSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ I STROJÍRENSTVÍ. CO BUDE DÁL? 

Současná energetická krize zasáhla Česko bezprecedentním způsobem. Konflikt Ruska s Ukrajinou vyšrouboval ceny energií do závratných výšin. Navýšené náklady na elektřinu a plyn akcelerovaly některé problémy české ekonomiky. Zprávám o tom, jak energetická krize dopadá na domácnosti, nelze uniknout. Jak si ale stojí firmy? Ve spolupráci s mezinárodní advokátní kanceláři CEE Attorneys a některými z jejích klientů přinášíme pohled jak na dopady krize v rámci sektorů potravinářství či strojírenství, tak na metody v boji s drahými energiemi používané. 

BOHUSLAV LICHNOVSKÝ: WEBOVÁ ANALYTIKA A MARKETING V ROCE 2023: JAK POKRAČOVAT V BYZNYSU A NEDOSTAT POKUTU 

Prakticky žádná organizace se dnes neobejde bez webových stránek a sociálních sítí, retailové společnosti jsou na nich často životně závislé. A správci webů, profilů na sociálních sítích a marketéři si už dneska nedokáží představit život bez nástrojů, jako jsou Facebook, Google Ads a Universal Analytics. Až donedávna se málokdo pozastavil nad tím, že tyto nástroje při svém fungování předávají velké množství dat, povětšinou osobních údajů, do USA. Nedávná rozhodnutí evropských úřadů pro ochranu osobních údajů, která se postavila proti předávání dat a užití těchto nástrojů, tak na straně právníků a marketérů vyvolala menší paniku. 

STÁLÁ KONFERENCE ČESKÉHO PRÁVA: PRÁVNÍ A SPOLEČENSKÉ SOUVISLOSTI HOME OFFICE 

Existuje takový bonmot, jehož autorem je JUDr. Tomáš Sokol. Dovolím si jej použít, ale nejprve uvedu – s odpuštěním – širší souvislosti. Projekt Stálé konference českého práva jsem vymyslel někdy na jaře roku 2011 a mělo to několik ideových zdrojů, jak se vzletně říkává. 

JIŘÍ MATZNER: CHUŤ SOUDIT SE S LÉKAŘI VÝRAZNĚ ROSTE. I KVŮLI ŠPATNÉ KOMUNIKACI S PACIENTY 

Lidé žalují v posledních třech letech lékaře a zdravotnická zařízení daleko častěji než dříve. Nárůst počtu takovýchto případů činí desítky procent, říká na základě vlastní praxe advokát Jiří Matzner. „Zvyšují se také požadavky na finanční zadostiučinění. Není výjimkou, že se lidé snaží dosáhnout i mnohamilionových odškodnění. Soudní praxe k tomu zatím nespěje, jakkoliv je znát, že částky, které jsou soudy připravené přiznávat, do jisté míry narůstají. Odvíjí se totiž také od průměrného příjmu v České republice.“

TOMÁŠ ZIMA: KDYBYCH BYL PREZIDENTEM, OD JARA BYCH TLAČIL NA VLÁDU, CO DĚLÁ 

Profesor Tomáš Zima letos završil druhé funkční období v pozici rektora Univerzity Karlovy. Dál se tak jako přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice věnuje svému oboru, stejně jako studentům 1. lékařské fakulty. Je ale zoon politikon a tak se nyní uchází o prezidentský úřad. Byl by prezidentem aktivním, konsenzuálním a se zdravým selským rozumem, říká. 

LUCIE RADKOVIČOVÁ: ZŮSTAT MALOU ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ, NEBO RŮST? 

Když konzultuji s majiteli advokátních kanceláří jejich rozvoj, mívají často dilema – přicházejí s tím, že chtějí růst a pak, když mají implementovat to, co společně vymyslíme, jako by se najednou mezi řádky vine „vždyť nám to vlastně tak, jak to máme, stačí“. Implementace totiž bolí. Ovšem na dalším sezení, když se rozpovídají, chtějí opět růst. Jak z toho ven? 

LUDĚK DRNEC: DHL VOZILA ZÁSILKY UŽ DO KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA 

Začátky dnešního přepravního giganta DHL vypadaly na konci 60. let poměrně nenápadně, o to ale byly revolučnější. Cesty Larryho Hillbloma mezi San Franciskem a Honolulu s kufříkem rejdařských dokumentů k lodním zásilkám totiž položily základy zcela nového byznysového odvětví, které během pár let propojilo takřka celý svět. „V podstatě pokrýváme všechny země světa,“ popisuje generální ředitel DHL Express pro Českou republiku Luděk Drnec. „Bezpečnost a zdraví lidí sice musí být na prvním místě, ale kurýři stejně vyjíždějí do ulic, když praží slunce, stejně jako když mrzne. A za to mají můj obdiv.“

Celé texty si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 10/2022. Můžete si ho zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Hanslik: Zvládneme to, stejně jako předešlé krize

Sniehotta & Vajda Legal má novou partnerku

Další