„Společnost potřebuje odstranit byznysový vymáhací klondajk“

|

Přinášíme celé znění odpovědí poslankyně a bývalé ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) ve Foru květnového vydání Lawyers & Business k tématu dlužníků a věřitelů.

Jak hodnotíte poslední změny v exekucích a insolvencích?

Sociální demokracie vedla především tyto iniciativy:

1. Rychlejší tříleté oddlužení (řízené splacení dluhů věřitelům) mladých lidí do 21 let, kde důvodem zadlužení byly dětské dluhy a rychlejší také tříleté oddlužení starobních důchodců a invalidních spoluobčanů. V obou případech jde o zranitelné skupiny, kde v první skupině jde o důsledky tak zvaných dětských dluhů, ve druhé velmi často o závazky ze smluv podepsaných tak zvaným „šmejdům“.

2. Zákaz dětských dluhu od 1. 7. 2021. V jiných zemích jsou dětské dluhy zakázány dávno a nepatří do 21. století.

3. Chráněný účet – chrání peníze na účtu poté, co již mzdová účtárna splátku dluhu srazila, a zbytek je na obživu rodiny povinného. To je v důsledku ve prospěch splacení věřitelům i ve prospěch udržení zaměstnaní povinných a jejich možnosti splácet dluhy. Dosud se často stávalo, že dlužník se dostával do dalších a dalších dluhů tím, že mu jednotliví exekutoři v podstatě znemožnili platit rodinné výdaje – třeba nájemné, elektřinu a podobně.

4. V době covidu zákaz mobiliárních exekucí a jednorázové uvolnění až čtyřnásobku životního minima pro obživu povinného, je-li obstaven účet a povinný je bez prostředků. Toto je omezeno časově mimořádnou dobou covidu.

Co podle vás může přinést stále se prohlubující prodlužnický přístup?

Kroky sociální demokracie nesměřují k prodlužnickému, ale k vyrovnanému a spravedlivému nastavení systému. Tvrdíme jednoznačně, že pořádek a férová pravidla nejsou prodlužnická, ale spravedlivá a především pomáhají stejně výrazně poctivým věřitelům. Česká společnost potřebuje odstranit byznysový vymáhací klondajk, ve kterém bylo možné, aby dlužník často pro malý či dokonce bagatelní dluh ztratil možnost platit svoje závazky a kdy se z původních tisícikorun staly velmi rychle stovky tisíc korun, z jednoho či dvou dluhů a exekucí pak dluhů a exekucí několik. Ten systém je nejen nelidský, ale také naprosto ekonomicky chybný. Od člověka, který se dostal do dlužního otroctví, neviděli věřitelé obvykle ani korunu. Veškeré peníze spotřeboval vymáhací systém, což je naprosto nepřijatelné. Tedy říkáme ano poctivému splacení dluhu, ale ne dlužnímu otroctví.

Co se týká nyní projednávaného balíku změn v občanském soudním řádu a v exekučním řádu, pak je zde řada návrhů, které samozřejmě podpoříme – již jenom proto, že na jejich prosazení spolupracujeme s dalšími politiky již velmi dlouhou. Jde mimo jiné o:

1. Místní příslušnost exekutorů.

2. Zastavení marných exekucí, kde věřitel roky neviděl ani korunu a vede se exekuce pro exekuci bez výsledku, přičemž jediné, co se děje, je nárůst nákladů exekuce.

3. Zavedení moderní online komunikace s menší administrativou pro věřitele, pro povinné, pro soudy a samozřejmě i exekutory a zaměstnavatele.

Všechny odpovědi zástupců parlamentních stran si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 5/2021. Elektronické vydání květnového čísla Lawyers & Business můžete zakoupit na Alza.cz.

Foto: Archiv ČSSD

Předchozí

Antl: Gaunery hájit nechci

„Politik nemá nadržovat jedné skupině podle aktuální nálady, která je hodně prodlužnická“

Další