Stehlík: White & Case významně rozvine oddělení sporů

|

„Rok 2023 hodnotíme jako velmi úspěšný,“ říká řídící partner české kanceláře White & Case Vít Stehlík. „Věříme, že dosáhneme tržeb na úrovni roku 2021, který byl výsledkově jedním z nejlepších za dobu existence naší pobočky v Praze,“ dodává v našem partnerském rozhovoru, v němž se dostáváme rovněž k zásadním aktuálním mandátům kanceláře, návratu Petra Pánka z prezidentské kanceláře, znovuvytvoření Slovak desku nebo k plánům na rok 2024.

Blíží se konec roku 2023. Jaký byl pro White & Case v České republice?

Rok 2023 hodnotíme jako velmi úspěšný. Předchozí rok byl poznamenaný začátkem ruské agrese na Ukrajině a bezprecedentními proinflačními tlaky vyvolanými zejména energetickou krizí a dopady státních podpor ekonomiky z období pandemie covidu. V letošním roce sice výše uvedené negativní jevy investiční prostředí nadále ovlivňovaly, nicméně investoři se s nimi dokázali lépe vypořádat. To se projevilo zejména ve zvýšené aktivitě v oblasti fúzí a akvizici v celém regionu střední a východní Evropy a rovněž v oblasti financování. Nelze však pominout transakce, projekty či spory, které jsou důsledkem výše uvedených negativních jevů, ať již v energetice, a to především v oblasti plynárenství, či v jiných oblastech více či méně ovlivněných důsledky ruské agrese na Ukrajině a s tím souvisejícími sankcemi proti ruským subjektům. Narůst práce se tak projevil prakticky ve všech našich praxích. 

A jaký byl rok 2023 v Evropě a globálně?

Do určité míry platí pro hodnocení roku z globálního pohledu totéž, co pro zdejší region. Obecně lze říct, že rok 2023 přinesl určité oživení ekonomických aktivit, z čehož profituje i poradenský byznys, včetně právních služeb. Změn v globální ekonomice neubývá a vidíme tak opět nové trendy, ať již je to oblast digitální ekonomiky či rozvoj udržitelné energetiky, nebo také citelně zvýšený infrastrukturní rozvoj v oblasti Blízkého východu, kde se tempo ekonomického růstu nezadržitelně vzdaluje ostatním významným ekonomickým oblastem. Naše firma se musí těmto trendům přizpůsobit, což se jí daří, a rok 2023 by měl být pro White & Case úspěšný i v globálním měřítku.

Jaké očekáváte za letošní rok tržby?

Věříme, že dosáhneme tržeb na úrovni roku 2021, který byl výsledkově jedním z nejlepších za dobu existence naší pobočky v Praze. Za to samozřejmě vděčíme našim klientům, kteří nám nadále projevují důvěru, zejména, pokud jde o komplexní mezinárodní i lokální projekty a transakce, či významné spory, a našemu skvělému týmu, který je dlouhodobě hodnocen renomovanými rankingovými agenturami jako nejlepší na trhu.

Proměnila se letos nějak zásadněji struktura White & Case či počet vašich právníků?

Fungování týmu pravidelně vyhodnocujeme a snažíme se, aby všechny pozice zastávaly osoby, které jsou pro danou oblast nejvhodnější. Život právní kanceláře s sebou přináší přirozené změny vyplývající z kariérních rozhodnutí jednotlivých členů týmu, mnohdy ve světle možností dalšího rozvoje daných velikostí naší kanceláře. V letošním roce tak zejména z těchto důvodů došlo na seniorních pozicích k několika změnám, přičemž většina těchto našich dnes již bývalých kolegů zastává významné role v konkurenčních advokátních kancelářích. I to svědčí o tom, že na nedostatek talentovaných kolegů či kolegyň si rozhodně nemůžeme stěžovat. A když jsme u talentovaných kolegů a kolegyň, nemůžu nezmínit rozšíření našeho týmu mezinárodních partnerů o Evu Svobodovou a Petra Hudce v oblasti kapitálových trhů a čerstvě, s účinností od začátku roku 2024, rovněž Václava Žaloudka, který v naší pobočce vede oddělení sporů, a dále, ke stejnému datu, rozšíření týmu lokálních partnerů o Radka Krause v bankovní skupině a Davida Wilhelma ve skupině projektové. Každoročně posilujeme rovněž na juniorních pozicích, takže velikost našeho týmu zůstává bez významných výkyvů. Obecně můžu s potěšením podotknout, že míra fluktuace je u nás poměrně nízká, což věříme, že souvisí i s kvalitním a inspirativním pracovním prostředím, které se snažíme vytvářet. Příští rok nás čeká rekonstrukce našich prostor, takže myslíme i na pracovní prostředí ve fyzickém slova smyslu. 

Je to takhle ideální? Nebo byste rádi dále nabírali? Koho případně sháníte?

Ideální není nic, respektive nikdy ne dost dlouho. Nicméně po posílení naší sporové praxe, která bude mít opět ve svém čele mezinárodního partnera, nevidíme žádné zjevné nedostatky z pohledu šíře a rozmanitosti našich právních služeb pro potřeby našich klientů. Samozřejmě budeme kontinuálně hledat nové talenty, zejména na juniorních pozicích. Nejlepší náborovou praxí se v tomto ohledu ukázal náš program pro stážisty z řad studentů právnických fakult, který se snažíme neustále rozvíjet.

Pojďme si, prosím, současnou White & Case ještě lépe představit. Můžete nám popsat některé mandáty, o kterých můžete mluvit?

V letošním roce jsme například poskytovali poradenství společnosti ENERGO-PRO a.s. v souvislosti s emisí seniorních nezajištěných dluhopisů v objemu 300 milionů eur. Šlo o zcela unikátní transakci, protože na dluhopisy se vztahuje záruka poskytnutá United States International Development Finance Corporation, americkou rozvojovou agenturou, která je součástí systému státní správy USA, což z této transakce činí první svého druhu v Evropě. Rovněž jsme zastupovali upisující banky při první mezinárodní emisi zelených krytých dluhopisů na českém trhu vydaných společností UniCredit Bank Czech Republic, a.s., v objemu 500 milionů eur a na první mezinárodní emisi zelených MREL dluhopisů na českém trhu vydaných společností Raiffeisenbank, a.s. v objemu 500 milionů eur. Poradenství na takovýchto pionýrských transakcích vyžaduje zkušený tým právníků soustředících se výhradně na kapitálové trhy a v tomto ohledu je naše praxe kapitálových trhů co do zkušeností a velikosti týmu na českém trhu rovněž unikátní. 

Do značné míry unikátní transakcí byl rovněž převod úvěrového portfolia Sberbank do České spořitelny. Kromě samotného převodu portfolia jsme zastupovali insolvenční správkyni i v souvislosti s mezinárodními sankcemi před sankčními orgány v několika jurisdikcích – České republice, Belgii, Velké Británii, USA či Lucembursku. Jde o největší insolvenční řízení co do objemu aktiv i objemu pohledávek věřitelů. Na tomto poradenství se podílela většina našich praxí, zejména bankovní a restrukturalizační tým, dále tým fúzí a akvizic a soutěžní tým.

Co do velikosti a rozsahu je nutné zmínit poradenství, které naše kancelář poskytovala skupině PPF v rámci prodeje 50procentního podílu plus jedné akcie v aktivech společnosti PPF Telecom Group v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Slovensku společnosti Emirates Telecommunications Group Company PJSC (e&) a v rámci zakládání společného podniku mezi PPF Group a e& ve vztahu k těmto aktivům. Náš pražský tým fúzí a akvizic vedený Janem Andruškem opět prokázal, že je schopen podpořit klienta při realizaci i těch nejkomplexnějších mezinárodních transakcí.

Velmi potřebným a svým způsobem průlomovým byl projekt výstavby a provozu dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, který je prvním úspěšným dálničním PPP projektem (tzv. Public Private Partnership) v České republice, na kterém se podílí jak veřejný, tak soukromý sektor. Projekt získal prestižní ocenění za nejlepší evropský PPP projekt roku 2021. Mezinárodní ocenění bylo vyhlášeno na konci roku v renomované ročence Project Finance International, která již 25 let celosvětově monitoruje nejvýznamnější transakce v oblasti projektového financování dopravních staveb, infrastruktury a energetiky. Rekonstrukci stávajících a výstavbu nových úseků D4 a I/20 v celkové délce 48 km mezi Příbramí a Pískem zajišťuje francouzský koncesionář Via Salis s.r.o., který bude následně dálnici po dobu 25 let i provozovat. Financování výstavby je zajištěno kombinací zdrojů koncesionáře a externího financování. Na přípravě projektu se vedle zástupců Ministerstva dopravy ČR a Státního fondu dopravní infrastruktury ČR podílela Česká spořitelna v roli finančního poradce, naše advokátní kancelář jako právní poradce a Siebert + Talaš v roli hlavního technického poradce. Mimochodem oblast PPP projektů bude pro Českou republiku velmi relevantní jako způsob realizace zejména dopravní infrastruktury, a bude tak představovat příležitost pro naši projektovou praxi s unikátními zkušenostmi s těmito projekty.

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 6/2023.

Předchozí

Žantovský pracuje pro Dentons a pokračují i další personálie

Rok 2023 v advokacii: Noví šéfové, kanceláře i smutné zprávy

Další