Talašová jde do Wolf Theiss, Liška odchází ze Spořitelny

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Marie Talašová zamířila do nové kanceláře. Petr Liška opouští Českou spořitelnu. Eva Jonáková se věnuje marketingu v další právní firmě. A Lukášovi Bohuslavovi nedávno vyšla kniha navazující na jeho úspěšnou habilitaci.

Marie Talašová, dřívější šéfka „arbitráží“ na ministerstvu financí, pracovala v posledních letech pro White & Case. Nyní ale přichází změna, o které už informovala její nová kancelář v angličtině dostupnou zprávou a také třeba Global Arbitration Review. Talašová bude od ledna counselem pražské pobočky Wolf Theiss, která má ale díky renomé její řídící partnerky Jitky Logesové a rovněž partnera Roberta Pelikána, dřívějšího ministra spravedlnosti, daleko širší evropský záběr.

Docent Petr Liška je nejen legendou katedry obchodního práva pražské Právnické fakulty, ale rovněž České spořitelny a bankovního práva obecně. Právní oddělení největší české banky vedl od začátku 90. let, nyní ale končí. „Po 31 letech odcházím z České spořitelny, a.s. V minulém týdnu jsem se byl rozloučit v Erste ve Vídni. Díky za krásné časy,“ napsal Petr Liška na Linked-In. Přejeme hodně elánu nejen do dalších akademických počinů, ale rovněž na cestě k profesuře!

Dřívější šéfka marketingu a komunikace Kocián Šolc Balaštík a také jednatelka KŠB Institutu Eva Jonáková nově působí jako Senior Marketing Specialist v Havel & Partners. Vzhledem k tomuto svému angažmá skončila i s komunikací za kancelář Bříza & Trubač, jíž se před svým nástupem k Havlovi věnovala. Vyplynulo to mimo jiné z e-mailu, který nedávno rozeslala jménem kanceláře o zařazení jejího společníka Roberta Nerudy do reportu WWL Thought Leaders: Global Elite 2024.

Lukáš Bohuslav, tajemník kanceláře Gřivna & Šmerda a jeden z jejích klíčových expertů, je poměrně nově docentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, k čemuž mu prostřednictvím tohoto textu gratulujeme. Nejaktuálnější informací ale je, že doslova před pár dny vyšla jeho nová kniha Dohoda o vině a trestu, vycházejí právě z jeho habilitace.

„Monografie se věnuje dohodě o vině a trestu jako institutu, který je relativně novým fenoménem v českém trestním právu. V úvodní části knihy je popsán vztah ke konceptu restorativní justice, následuje přiblížení mezinárodněprávního základu se zaměřením na přiblížení úpravy práva na spravedlivý proces jakožto garance práv obviněného v řízení o dohodě o vině a trestu. Dále je pojednáno o vývoji institutu plea bargaining ve Spojených státech amerických, které lze považovat za pomyslnou kolébku institutu dohody o vině a trestu. Kniha rozebírá rovněž obecné otázky dohody o vině a trestu včetně jejích pozitiv a negativ,“ dočteme se mimo jiné v anotaci knihy vydané v listopadu nakladatelstvím Wolters Kluwer. Přijměte to jako jeden z tipů na vánoční dárky.

Předchozí

Eversheds představuje nové kolegyně a kolegy

Zedníková: PR a marketing se vyplatí oddělovat i v advokacii

Další