Tomíček chce dominovat sportovnímu právu, Kunášek společníkem u Havla

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Advokát Zdeněk Tomíček zmapoval za CEE Attorneys činnost jejího oddělení sportovního práva za první pololetí a ohlásil smělý cíl: dominovat v advokacii trhu sportovního práva. Přelom prvního a druhého pololetí jinak tradičně přinesl sérii povyšování, nejvýrazněji v Havel & Partners. Tři nové partnery má rovněž PwC, jejichž nástup podle firmy „potvrzuje nejen silnou pozici PwC v oblasti fúzí a akvizic, ale i zájem o pokračující rozvoj klíčových auditních služeb a digitalizaci a modernizaci interních procesů“.

Na Zdeňkovi Tomíčkovi je inspirativní, jak postupně dokáže proměnit osobní vášeň a zálibu – v jeho případě pro fotbal a sport obecně – v dobře fungující byznys. „Právní služby byly poskytnuty 12 klientům v rámci realizace 22 různých projektů, právní služby zahrnovaly přípravu sponzorských smluv, právní prověrky klubů, uzavírání a ukončování smluv s agenty, vymáhání dlužných plnění a školení na míru, odborné znalosti a zkušenosti byly sdíleny také prostřednictvím devíti českých médií,“ informovala nyní za první pololetí roku 2024 CEE Attorneys. „Velké poděkování patří především našim klientům. Velmi si vážím jimi projevené důvěry a naší spolupráce. Sportovní prostředí je velmi konzervativní a je značně obtížné se stát jeho součástí,“ uvedl pak přímo Tomíček – mimo jiné také člen Sboru rozhodců Fotbalové asociace ČR – s tím, že CEE Attorneys by chtěla tomuto trhu dominovat. 

Zapadnout by v této souvislosti neměla ani informace, že Zdeněk Tomíček se nedávno stal členem Boardu Interact Law (viz foto). „Síť Interact Law sídlící v Amsterdamu byla založena na začátku devadesátých a v současné době sdružuje přes 2000 advokátů z 28 kanceláří působících na pěti kontinentech. Ve svých 40 letech jsem se stal nejmladším členem šestičlenného Boardu a historicky vůbec prvním z našeho regionu,“ sdělil v této souvislosti Tomíček. 

Novým společníkem Havel & Partners je od 1. července spoluvedoucí skupiny pro dědické právo a korporátní právník Jiří Kunášek, partnery pak Veronika Bočanová a Ivan Houfek. Povýšeno bylo ale v kanceláři daleko více lidí. „V polovině letošního roku interně povyšujeme rekordních 28 právníků a právniček. Všichni z nich prokázali, že mají výborné schopnosti při řešení specifických potřeb klientů, a to i v kontextu jejich podnikání, což v kanceláři vnímáme jako klíčové,“ říká řídící partner Jaroslav Havel. „Naše kancelář personálně roste nepřetržitě od svého založení, proto každoročně stoupá i počet kolegů, kteří díky svému vysokému pracovnímu nasazení, špičkové odbornosti v oblastech práva a daní i silnému proklientskému přístupu aspirují na vyšší, či přímo vedoucí pozice.“

„Posun na seniornější pozice v červenci zaznamenává dalších 25 advokátů a advokátek. Pozici counsel nově zastávají Roman Světnický a Renáta Šínová. Skupinu vedoucích advokátů a advokátek rozšiřují Róbert Gašparovič, Zuzana Hájková, Tomáš Havelka, Mária Kopecká, Pavlína Petráčková, Dana Prudíková, Radek Riedl, Ivo Skolil a Pavel Zahradníček. A konečně mezi seniorní advokáty a advokátky se v létě zařazují Kateřina Bárová, Vladislav Bernard, Jakub Dozbaba, Hana Erbsová, Marta Fantová Argalášová, Barbara Fikarová, Denisa Fuchsová, David Hauser, Kateřina Kabátová, Lenka Ostró, Petra Joanna Pipková, Martin Rott, Dalibor Slavík a Klára Šléglová,“ uvedla dále kancelář. Z těchto jmen „vytáhněme“ zvláště Danu Prudíkovou, dřívější náměstkyni na ministerstvu školství či šéfku legislativy na ministerstvu spravedlnosti, která je už ale dlouhodobou a stabilní členkou Havel & Partners.

Novými partnery v PwC jsou Kateřina Trombalová, šéfka ostravského kompetenčního centra, Tomáš Fiala z týmu Risk Assurance a Jan Hadrava, vedoucí týmu Corporate Finance. „Postup na pozici partnera znamená v globální síti firem PwC přechod z role zaměstnance do úlohy spolumajitele firmy. Jsou to právě a pouze partneři, tedy aktivní členové vrcholného managementu, kteří dohromady s kolegy z dalších zemí střední a východní Evropy spoluvlastní regionální entitu a jejím prostřednictvím i jednotlivé firmy včetně české,“ připomněla v této souvislosti PwC.

Předchozí

Realitky nesmí účtovat pokutu za neuzavření smlouvy

Akcie ve světě posílily

Další