TPA spustila nástroj pro daňovou orientaci Tax-Checker

|

Poradenská společnost TPA spustila nový web www.tax-checker.com. Ten byl vytvořen, aby podnikatelům a investorům v regionech střední a východní Evropy pomohl zorientovat se ve všech daňových povinnostech. Prostřednictvím řady intuitivně nastavených funkcí se snadno vyhledají informace například k DPH, dani z příjmu, termínům podání, daňovým sazbám, daňovým úlevám či informace pro zamezení dvojího zdanění.

Současný vývoj v zemích střední a východní Evropy je doprovázen probíhajícími změnami v daňových systémech. Pro investory to znamená velmi časté změny, ve kterých je potřeba se neustále orientovat. Skupina TPA proto spustila web tax-checker pro správu daní a ucelený zdroj informací v daňových systémech České republiky, Slovenska, Rakouska, Albánie, Bulharska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Černé Hory, Srbska a Maďarska.

„Skupina TPA dlouhodobě poskytuje daňové a poradenské služby v zemích střední a východní Evropy. Díky tomu si uvědomujeme, jak náročné je si udržet neustálý přehled v daňových systémech jednotlivých zemí. I navzdory stále větší provázanosti evropských trhů jsou daňové povinnosti velmi rozdílné. Doposud zde chyběl ucelený a aktuální zdroj informací, který by přehledně provedl veškerými povinnostmi i náležitostmi, které je potřeba v jednotlivých zemích splnit. Řadu podnikatelů tyto odlišnosti často odrazují od expanze na zahraniční trhy. Orientace v neustále se měnících předpisech je opravdu velmi časově náročná a často vyžadující téměř až detektivní schopnosti. Věřím, že jsme tímto nástrojem řadě podnikatelů a investorů usnadnili práci,” sdělil k novým webovým stránkám pro porovnání daňových systémů Petr Karpeles, partner TPA.

Webové stránky byly vytvořeny ve spolupráci s daňovými poradci, kteří dennodenně poskytují své služby v zemích CEE. Specializovaný vyhledávač tak nabízí přizpůsobitelné vyhledávací funkce pro nejrelevantnější informace týkající se DPH, daně z příjmu, daňových sazeb i důležitých termínů. Komparativní analýza pomůže se strategickým rozhodováním díky porovnávání daní, daňových sazeb a specifických předpisů z jednotlivých trhů a jurisdikcí. Prostřednictvím webu je možné využít také odborného poradenství a podpory týmu daňových profesionálů.

Předchozí

PRK radila Electrostaru v souvislosti se zahájením provozu v Česku

Benáčková: Globální plány Allwynu znamenají výzvu i pro právníky

Další