Unie rozjela mentoringový program pro podnikové právníky

|

Unie podnikových právníků připravila vůbec první mentoringový program pro firemní právníky. Je určený všem, kteří jsou na začátku své kariéry, aspirují na manažerskou pozici nebo se chtějí posunout dál.

Mentoring je jedním z nástrojů profesního a osobního rozvoje. Spočívá v podpoře mentee ze strany mentora. Jde o rovnocenný vztah, který je založen především na otevřenosti a vzájemné důvěře. Mentoring je zaměřený na učení se, výměnu dovedností, znalostí a odborných zkušeností prostřednictvím rozhovorů o rozvoji.

„V rámci mentoringového programu jsme se rozhodli využít potenciál a zkušenosti našich seniorních členů v roli mentorů. Bohatství Unie spočívá právě v předávání zkušeností mezi jejími členy a mentoring je perfektní model. Proto jsme se rozhodli zorganizovat pilotní ročník. Máme mezi sebou přední odborníky a profesionály, kteří vynikají svými schopnostmi a množstvím nasbíraných zkušeností. Mentoringový program se proto ukázal jako efektivní platforma pro to, jak toto bohatství využít a jak ho předávat profesně mladším nebo zatím méně zkušeným kolegům,“ konstatuje prezidentka Marie Brejchová.

Garantkou programu je Denisa Bellinger (na fotografii – pozn. red.), jež je členkou Rady Unie a působí jako Counsel v HP Inc Czech Republic: „Mentoringem, jakož i koučinkem se zabývám mnoho let a působím jako mentor v různých organizacích, interně i v naší společnosti HP. Jsem přesvědčena o tom, že přidaná hodnota pro společnost, mentora i mentee je významná a jedinečná.“

Organizace programu

Rozsah mentoringového programu UPP ČR je stanoven na šest měsíců. Setkání mentorů s mentee probíhají alespoň jednou měsíčně. Doba mezi schůzkami je podle jejich preferencí proložena pravidelnými telefonickými či e-mailovými referencemi.

V rámci setkávání se mentoři kromě jiného věnují otázkám dotýkajícím se tří časových rámců: minulosti, přítomnosti a budoucnosti. „Řešíme, jak se mentee vypořádal s tím, co jsme naposledy rozebírali, jaká u něj byla reflexe tématu a jestli by danou situaci řešil jinak. Ptáme se, jestli se objevilo něco nového, o čem bychom měli mluvit. A také se bavíme o tom, co se chystá v příštích týdnech. Zda je před mentee nějaká velká prezentace nebo obtížná interakce,“ vysvětluje mentor Jan Leščinský.

Role mentorů a mentee

Jak mentor, tak mentee si musejí před zahájením programu ujasnit vzájemná očekávání. Role mentora spočívá zejména v naslouchání, v poskytování zpětné vazby, v podpoře sebeúcty a sebevědomí mentee, v otevřenosti a ochotě sdílet vlastní úspěchy či neúspěchy.

Mentor je důvěryhodný poradce. Poskytuje rady, když je o to požádán, a otevírá dveře vzdělávacím příležitostem, kdykoli je to možné a vhodné. Mentee hledá porozumění a zároveň přebírá odpovědnost za svůj vlastní růst a rozvoj.

Od mentee se primárně očekává, že společně s mentorem identifikuje požadované výsledky mentorského vztahu a na jejich základě si vytvoří osobní potřeby a cíle, podle kterých bude měřit úspěch, a převezme odpovědnost za jejich plnění. Mentee by měl být ochoten učit se a přijímat konstruktivní kritiku.

„Mentoring je jedinečná metoda pomáhající rozvoji osobnosti mentorovaného. Aby mentoring fungoval, a to může být v každém věku a v každém stupni profesního života, musí existovat nejenom výborná ‚chemie‘ mezi mentorem a mentorovaným, ale především musí existovat jasný záměr a úsilí mentorovaného se zlepšovat, resp. hledat možnosti svého růstu,“ komentuje mentor a současně hospodář Unie Richard Baček.

Proč se zapojit

Do prvního programu Unie podnikových právníků se zapojila necelá desítka mentee.

Mentoringový program pomáhá účastníkům dosáhnout cílů a zvýšit efektivitu a uplatnitelnost na trhu práce. Mentee dostanou komplexní podporu pro svůj další osobnostní i profesní rozvoj, a to od nejzkušenějších firemních právníků s odpovídajícím vzděláním a praxí. Mentoři jsou schopni poradit jim s řešením problémů a nabídnout jim cennou zpětnou vazbu k zamýšleným plánům a záměrům.

První setkání

Podnikoví právníci, kteří se do programu zapojili, už absolvovali individuální úvodní schůzky. V rámci seznamování odpovídali například na otázky ohledně jejich základních hodnot, dovedností a schopností. Mentoři se jich ptali i na to, co dělají pro budování své osobní značky uvnitř i vně organizace a jaké věci by sami na sobě chtěli změnit.

Mentee na těchto prvních schůzkách vyjádřili, čím opravdu chtějí být. Popsali, co dělají dobře a co by napříště udělali jinak. Zároveň měli definovat, kde by potřebovali nejvíce pomoct. V neposlední řadě se s mentory dohodli na struktuře schůzek a pravidlech pro jejich organizaci.

„Otázek, které před mentee stojí, je samozřejmě víc. Řešíme s nimi i parametry důvěrnosti našich setkání nebo možnost zapojení mentee v rámci prostředí jejich zaměstnavatele, včetně podpory mentee z jeho strany. Dopředu si taky snažíme vytyčit, jak budeme řešit problémy, které se během programu mohou vyskytnout,“ upřesňuje mentorka Eva Václavíková.

Úspěch není samozřejmost

Úspěch mentoringového programu není zaručen automaticky. Záleží především na původním očekávání obou stran a zejména na tom, jaké cíle a potřeby si na začátku programu mentee stanovil a zda se mu podařilo jich dosáhnout.

„Aktuální kapacita prvního mentoringového programu UPP ČR je naplněna. Unie však už nyní uvažuje o vypsání dalšího ročníku. Až vyhodnotíme výsledky právě probíhajícího programu, uvidíme, jak budeme dimenzovat pokračování,“ uzavřela mentorka Jitka Hlaváčková, viceprezidentka Unie.

PR

Článek vyšel v Lawyers & Business č. 7-8/2022. V elektronické verzi jej můžete zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Snímek obrazovky 2022-06-29 v 9.21.08
Předchozí

Havel má dva nové partnery, celkem povyšuje 14 právníků

Vyšlo letní dvojčíslo Lawyers & Business!

Další