Vyšlo letní dvojčíslo Lawyers & Business!

|

Editorial Jana Januše – Nahradí někdy umělá inteligence právníky? Vezme jim práci, nebo jim ji spíše do budoucna usnadní? I na tyto otázky jsme se zaměřili v novém čísle Lawyers & Business. Zatím to vypadá, že pravděpodobnější – alespoň v „dohledné“ budoucnosti – je spíše ta druhá možnost. Nabízíme související postřehy řídících partnerů z fungování mnoha advokátních kanceláří v České republice, ale také podrobné analýzy.

„Umělá inteligence se nejčastěji využívá pro optimalizaci procesů, ve zlepšování funkčnosti produktů a v automatizaci kontaktů se zákazníky. Všechno jsou to poměrně vzdálené funkce od poradenství a má to logické důvody,“ konstatuje v jedné z nich Richard Jahoda ml. z Grinexu. „Dva hlavní problémy uplatnění kvalitnějších nástrojů umělé inteligence v poradenství na českém trhu jsou český jazyk, a s tím spojený příliš malý trh, a také nízká cenová úroveň poradenských služeb v Česku ve srovnání s anglicky mluvícím světem.“

A mnohé správné postřehy nabízejí také Karol Laco a Denisa Zedníková z Taylor Wessing: „Počítač neumí (zatím) vymýšlet nová kreativní řešení a neotřelé postupy. Kromě toho, že počítače nedokážou myslet jako lidé, nedokážou ani cítit. Počítač je jen stroj a (nejspíš) nikdy nebude moct nabídnout lidský, empatický a citlivý přístup ke klientovi.“

Nabízíme rovněž partnerský rozhovor nejen o ambicích advokátní kanceláře UEPA. Její zakládající partner Lars Klett v něm totiž dává nahlédnout i do možná překvapivé situace v německém právním prostředí: „Německo stagnuje. Před několika lety byla pro advokáty zavedena elektronická datová schránka, ale teprve letos ji budou muset všechny soudy skutečně používat. Soudy a úřady mají často zcela zastaralé technické vybavení, téměř vše se stále vyřizuje poštou. Němečtí právníci a úřady stále používají pro mnoho věcí fax. I kvalita legislativy a judikatury podle mého dojmu spíše upadá. Ale ne všechno je negativní.“

Projděte si také porovnání zavádění pravidel whistleblowingu v různých východoevropských zemích vycházející ze zkušeností kanceláří CEE Attorneys, rozbor aktuálních pravidel pro používání elektronického podpisu od Jiřího Matznera nebo popis současných těžkostí České pošty od šéfky jejích největších odborů Jindřišky Budweiserové.

Snímek obrazovky 2022-06-29 v 9.21.08

UEPA: BAVÍ NÁS ROZMANITOST NAŠÍ PRÁCE DANÁ JEJÍM MEZINÁRODNÍM DOSAHEM 
Advokátní kancelář UEPA v současnosti zaměstnává 30 lidí, plánuje ale výrazný růst. „Na obou trzích, v České republice i na Slovensku, zaznamenáváme v současné době obrovskou poptávku po našich službách. Hledáme proto nové kolegy na různých úrovních, a to jak advokáty s několikaletou praxí, tak i koncipienty. To však není vždy snadné, protože pro naši práci potřebujeme velmi dobrou znalost němčiny nebo angličtiny,“ říká v našem partnerském rozhovoru partner kanceláře Lars Klett, který hovoří i za své kolegy, partnery Lucii Hladěnovou a Andrease Ueltzhöffera. /PR/

PORADENSTVÍ A TECHNOLOGIE: ADVOKÁTI OTEVÍRAJÍ NOVÝ BYZNYS STROJOVÝM ZPRACOVÁNÍM DAT 
Inovace je klíčovým slovem dneška, a to i v advokacii. Na nových postupech a přístupech totiž závisí konkurenceschopnost jednotlivých kanceláří, které ale mnohdy musejí bojovat s vlastní konzervativností, mnohdy odporem vlastních lidí, stejně jako  s přísnými regulemi České advokátní komory a státu. A většina advokátů začne při otázce na inovace automaticky mluvit právě o technologiích, na které jsme se v tomto čísle šířeji zaměřili. 

CEE ATTORNEYS: VÝCHODNÍ EVROPA MÁ S WHISTLEBLOWINGEM ZPOŽDĚNÍ 
Česká republika měla implementovat evropskou směrnici o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie, dle které by se právní úprava ohledně whistleblowingu měla stát součástí právního řádu všech členských států, do 17. prosince 2021. Projednávání tohoto návrhu se však pozastavilo kvůli změnám v obsazení Poslanecké sněmovny. Zpoždění se zavedením této právní úpravy mají ale rovněž v Polsku a hotovo není ani na Slovensku.

BUDWEISEROVÁ: POŠTA JE LECKDY POSLEDNÍM KONTAKTEM SE STÁTNÍ SPRÁVOU 
„Státem nespravedlivě a nepochopitelně nastavené financování veřejné služby pro občany má negativní dopad na fungování a rozvoj státního podniku a z pohledu odborů především na mzdy pošťáků,“ říká Jindřiška Budweiserová, předsedkyně Podnikového koordinačního odborového výboru České pošty. „Pošta musí ztrátové činnosti hradit z vlastních zdrojů. Od roku 2013 se tato suma blíží 10 miliardám korun, které musela pošta vydělat na ztrátové služby pro stát. Pošta je ve ztrátě už tři roky za sebou. Není divu. Který podnikatelský subjekt by takové podmínky ekonomicky zvládl?“ 

MATZNER: KDY LZE POUŽÍT PROSTÝ ELEKTRONICKÝ PODPIS 
Problematiku elektronických podpisů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (dále jen „eIDAS“). Podle něj jsou za elektronický podpis považována „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání.“ Prostý elektronický podpis tuto definici dnes již naplňuje, což kvituje i odborná veřejnost. Aktuální soudní praxe nižších soudních instancí si však tento přístup ještě zcela neosvojila a bude tedy záviset, jak se k věci postaví vyšší soudní instance, v čele s Nejvyšším soudem ČR. Na to si ovšem budeme muset ještě nějakou dobu počkat. 

ENDORS: JAK UKONČIT ÚČAST AKCIONÁŘE, KDYŽ JEHO AKCIE NECHCE NIKDO KOUPIT 
Jste akcionářem akciové společnosti a ztratil jste zájem podílet se na podnikání akciové společnosti? V tom případě vám nezbývá než akcie této společnosti zcizit – tedy je prodat, darovat, nebo směnit. V případě akcií, které jsou přijaté k obchodování na organizovaném trhu cenných papírů (burze cenných papírů), je prodej s pomocí vámi zvoleného obchodníka s cennými papíry vcelku snadný. U akcií, které ale přijaté k obchodování na burze nejsou, to však může být složitější, a to především ve chvíli, kdy nikdo nemá zájem od vás tyto akcie koupit. 

RAUPACHOVÁ: JANA KUBIŠE JSEM SI PŘEDSTAVOVALA JAKO PRINCE Z POHÁDKY 
Dagmar Raupachová je úspěšnou pražskou advokátkou, o sobě ale v našem rozhovoru moc mluvit nechce. Naopak s hrdostí připomíná svého prastrýce Jana Kubiše, který společně s Jozefem Gabčíkem provedl před 80 lety atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. „Když jsem dospívala, neustále jsem se babičky ptala, jak Jan Kubiš vypadal. Protože po vpádu gestapa k nám domů tam nezbyla ani jedna fotka, ani jeden dopis, pohled. A tak mě zajímalo, jestli byl Jan Kubiš hezký,“ usmívá se jeho praneteř ve své kanceláři, která shodou okolností sídlí téměř naproti Petschkově paláci, kde mělo svého času ústředí gestapo. 

SKLO JE MOJE DUŠE, ŘÍKÁ AUTORKA CEN ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE ROKU 
Jedinečné ceny pro vítěze žebříčku Lawyers & Business Advokátní kanceláře roku 2021 vytvořila umělkyně Gordana Glass. „Moja tvorba pramení z hlbín môjho srdca. Nap ňa ho láska živená všetkými živlami Zeme – vodou, ohňom, vzduchom a pieskom, ktoré pretavujem do plastík a obrazov zo skla. Povznáša ma ma ba s drahými kovmi, zlato a platina v jemnej súhre s bielou, vodovo tyrkysovou a majestátnou fialovou. Túto večnú energiu radosti a lásky potom rada odovzdávam u om okolo seba. To som ja, sklo je moja duša,“ říká pro Lawyers & Business. /PR/

PROKOP: S BYTOVOU KRIZÍ MŮŽOU POMOCI SOCIALISTICKÉ PANELÁKY 
Ondřej Prokop, pražský šéf hnutí ANO a městský zastupitel na Praze 11, nabízí řešení současných problémů s bydlením. To si zejména v hlavním městě už nemůže většina lidí dovolit. Inspirací mohou být podle Prokopa – možná překvapivě – socialistická sídliště a panelové domy. „Vymysleli je tak, aby šly postavit co nejrychleji a za co nejnižší náklady. Te už úplně stejný typ domů budovat nemůžeme. Můžeme ale chtít, aby se developeři od výstavby luxusních rezidenčních projektů vrátili ke střízlivé, praktické výstavbě. To, co mladí lidé skutečně potřebují, než si našetří na vlastní bydlení, jsou jednoduché startovací byty,“ říká. 

Lawyers & Business můžete v elektronické verzi zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Unie rozjela mentoringový program pro podnikové právníky

Zákon o významné tržní síle nově dopadne i na menší odběratele

Další