V Uherském Hradišti se propojí sídlo soudu s památníkem obětí totalit

|

Bývalá věznice v Uherském Hradišti je místem s pohnutou minulostí. Za protektorátu zde byla vězněna řada bojovníků proti fašismu, za zdmi věznice pak trpěly i stovky lidí nepohodlných komunistickému režimu. Mnozí z nich byli vystaveni jen těžko představitelnému týrání, život desítek z nich skončil popravou na nádvoří věznice. Po válce byl jedním z nástrojů, jak z obviněných dostat mnohdy smyšlenou výpověď, elektrický proud. Jak se později ukázalo, dokonce i svatá zpověď byla zinscenovaná k získání informací nebo doznání. Co bude s areálem věznice dál?

Po spletité nedávné historii je objekt, jenž je kulturní památkou, v majetku státu – spravuje jej Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nyní tento areál v samém srdci Slovácka čeká na rekonstrukci a další využití. Pokud půjde vše podle dosavadních plánů, centrum Uherského Hradiště dozná výrazné proměny do roku 2028.

Jak bude areál architektonicky pojednán? Jak se promění bývalé cely na kanceláře? Jak se podaří zachovat dostatek piety a citlivý přístup k paměťové rovině? Tyto a mnohé další otázky si nyní kladou zajisté nejen členové spolku Memoria. Iniciativa za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti vznikla roku 2009, kdy hrozila dražba areálu. Občanský spolek usiluje o proměnu místa utrpení a lidské svévole, ale i statečnosti, v prostor trvalého hledání pevných základů spravedlnosti a respektu k základním právům každého člověka. Prostředkem k naplnění této vize je vybudování a živý provoz moderního muzea-památníku, který bude podstatnou součástí vznikajícího areálu.

Díky aktivitě spolku Memoria, řadě dobrovolných spolupracovníků a dobré součinnosti s orgány veřejné správy se podařilo zejména v období let 2014 až 2019 v prostoru věznice zprovoznit příležitostné „prozatímní muzeum“. Areálem prošly tisíce návštěvníků prohlídek, koncertů, výstav a dalších událostí živého umění, každý rok zde proběhla ekumenická bohoslužba smíření. Tyto aktivity významným způsobem přispěly ke zvýšení povědomí o minulosti uherskohradišťské věznice, a to zdaleka nejen ve zdejším regionu. 

Dlouhé snažení řady aktérů o nápravu neutěšené situace konečně v roce 2016 vyústilo v nadějný krok. Mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, ministerstvy financí, kultury a spravedlnosti, Okresním soudem Uherské Hradiště, Městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem bylo uzavřeno Memorandum ve věci budoucího využití areálu. Objekt tak v roce 2017 přešel do správy ÚZSVM a ten připravuje rekonstrukci objektu, který má podle rozhodnutí Regionální dislokační komise z 2018 na základě Studie využití areálu sloužit jak Muzeu totality, tak Okresnímu soudu, Probační a mediační službě a Okresnímu státnímu zastupitelství. V průběhu roku 2020 začaly přípravné práce – areál byl vyklizen, provádí se stavebně technický průzkum a další dokumentační práce. Přípravou instituce s pracovním názvem Muzeum totality je pověřeno Moravské zemské muzeum jakožto příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR v úzké spolupráci se Slováckým muzeem, které je zřizováno Zlínským krajem.

Spolek Memoria předestírá ideu vzniku jakéhosi Areálu spravedlnosti a apeluje na kvalitní architektonické řešení. V areálu kromě zmíněných budoucích složek justice a vznikající paměťové instituce sídlí Střední uměleckoprůmyslová škola, v prostorách bývalého justičního paláce. Jde o rozměrný uzavřený blok budov v centru města, do něhož je třeba jej urbanisticky co nejlépe začlenit.

Podpořte imersivní expozice Za zdí

Spolek Memoria letos rovněž zahájil spolupráci s neziskovou organizací Historia Futurae. Ta si klade za cíl připomínat historické události a osobnosti prostřednictvím moderních technologií, zejména rozšířené a virtuální reality. Plánujeme tak vytvořit imersivní expozici Za zdí (expozicezazdi.cz) a představit tuto temnou etapu československé historie inovativní formou. Expozice Za zdí nabídne unikátní obsah v rozšířené realitě. Uživatelé tak budou moci zažít průvodce v podobě 3D hologramu, vkročit do virtuální vězeňské cely nebo podstoupit interaktivní výslech. „Půjde o expozici primárně virtuální, s ambicí zastoupit funkci muzea klasického, jehož realizace se tady v Hradišti jeví i po letech jako komplikovaná. Smyslem díla bude komunikovat historii věznice a osudy zde perzekvovaných obětí komunistické ideologie jako příklad inovativního připomínání potlačované paměti společnosti,“ říká Václav Adamec, sám vystudovaný historik.

Podpořit vytvoření této expozice můžete na darujme.cz.

Celý text si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 11/2021. V elektronické verzi jej můžete zakoupit na Alza.cz.

Předchozí

DLA Piper radila Zip při akvizici Twisto Payments

Kdo také mohl být ministrem pro legislativu?

Další