Vyšlo listopadové Lawyers & Business!

|

Editorial Jana Januše – V předposledním vydání Lawyers & Business tohoto roku jsme se podívali na vysoce aktuální témata, na současné trendy v daňovém právu, jeho poslední změny a samozřejmě i na válečnou daň – nebo chcete-li windfall tax – jako takovou.

Pokračujeme rovněž v našem dlouhodobém mapování dění na advokátním trhu. Zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal Jiří Matzner totiž udělal před rokem poměrně revoluční věc, minimálně pro české právní prostředí. Prostřednictvím Lawyers & Business ohlásil své další plány a vyzval kolegy – kteří by měli zájem o fúzi nebo akvizici – aby ho kontaktovali. „Ozvaly se dvě skupiny zájemců, které navázaly na to, že jsme kolem sebe už dříve chodily, ale nikdy nic otevřeně nezaznělo. Nyní ke mně vyslaly signály, že mají zájem a že by ho rády přeměnily v něco hmatatelného,“ říká Jiří Matzner po roce v dalším partnerském rozhovoru. 

Nahlédneme ale také do olomouckého právního života, konkrétně na tamější Právnickou fakultu. „Naše fakulta sídlí ve dvou budovách, které jsou staré padesát let, a my je musíme co nejdříve rekonstruovat. Máme připraveny kompletní plány na stavební úpravy budovy děkanátu, kde jsou samozřejmě i učebny. Pracujeme i na plánech úprav druhé naší budovy. Pokud se nám podaří naše záměry finančně pokrýt, čeká nás etapa velkých stavebních akcí,“ popisuje v dalším rozhovoru její děkan Václav Stehlík a informuje třeba i o dvou nových chystaných doktorských programech: Právo a digitální technologie a Právní dějiny a římské právo.

Tradičně si ale u nás přečtete také řadu analýz. Třeba Lucie Radkovičová píše o nákladech, které v byznysu nemáte škrtat a Martin Tůma varuje vlastníky nemovitostí, že po nedávném rozhodnutí Nejvyššího soudu „ani pravidelná a pečlivá údržba vždy nechrání před odpovědností za škodu“. Stanislav Servus pak představuje první díl seriálu „Jak se správně předávají firmy“ a Karel Havlíček popisuje na základě nedávné a naší partnerské akce Stálé konference českého práva „Psa a právo“.

Snímek obrazovky 2022-11-04 v 20.37.40

Lawyers & Business 11/2022

JIŘÍ MATZNER: MATZNER LEGAL VYROSTLA A DÁL POROSTE. MYŠLENEK NA FÚZI SE ALE NEVZDÁVÁM 
Před rokem udělal poměrně revoluční věc, minimálně pro české právní prostředí. Prostřednictvím Lawyers & Business ohlásil své další plány a vyzval kolegy – kteří by měli zájem o fúzi nebo akvizici – aby ho kontaktovali. „Ozvaly se dvě skupiny zájemců, které navázaly na to, že jsme kolem sebe už dříve chodily, ale nikdy nic otevřeně nezaznělo. Nyní ke mně vyslaly signály, že mají zájem a že by ho rády přeměnily v něco hmatatelného,“ říká v dalším partnerském rozhovoru. 

AKTUÁLNÍ TRENDY V DAŇOVÉM PRÁVU: CO NOVÉHO UŽ PLATÍ A JAKÉ JSOU VÝHLEDY DO ROKU 2023 
„Dnešní doba je všelijaká, jen ne poklidná. Neustálé turbulence a změny se nevyhýbají ani daňovým předpis m, čemuž napomáhají nejen dozvuky covid pandemie, ale především aktuální energetická krize a také ukrajinské válečné šílenství. Seznámím vás se zásadními a dle mého názoru nejvýznamnějšími změnami vyplývajícími z daňových předpis , zejména ze zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty. Rozhodně ale neopomenu ani další zákonné změny přijaté za účelem zmírnění uvedených negativních dopadů,“ začíná svou analýzu Petr Koubovský.

WINDFALL TAX? ANO I NE, ZÁSTUPCI PODNIKATELŮ SE NESHODNOU 
Moniky Stržínkové, Tomáše Prouzy a Františka Chaloupeckého jsme se zeptali na tyto otázky: Jak hodnotíte současné daňové trendy a daňovou politiku České republiky? Jaký máte názor na takzvanou válečnou daň? A obecně na sektorové daně? 

JIŘÍ MATZNER: JAKÉ MÁ ADVOKÁT POVINNOSTI, KDYŽ JEHO KLIENT PLÁNUJE SPÁCHAT TRESTNÝ ČIN? 
Advokát je při výkonu svého povolání vázán řadou povinností vůči klientovi. Jednou z nich je také povinnost mlčenlivosti, která je při obhajobě klienta v trestním řízení obzvlášť důležitá. Jak je to ovšem s advokátní povinností mlčenlivosti v případě, kdy klient již spáchal trestný čin nebo jeho spáchání teprve plánuje? 

NÁSTRAHY PRO VLASTNÍKY NEMOVITOSTÍ: ANI PRAVIDELNÁ A PEČLIVÁ ÚDRŽBA VŽDY NECHRÁNÍ PŘED ODPOVĚDNOSTÍ ZA ŠKODU 
„Ani dekádu po přijetí nového občanského zákoníku není zcela jasno v řadě klíčových oblastí jeho úpravy. Ostatně, nejen tvorba práva, ale i jeho výklad podléhá v čase organickému vývoji. Nejinak je tomu i v oblasti odpovědnosti za škodu, se kterou se i v podnikání často chtě nechtě setkáme. V této analýze přibližujeme některá další pravidla odpovědnosti za škodu, která na podnikatele mohou dopadnout při podnikání v souvislosti s nemovitostmi. Proto je dobré mít o nich přehled a případně i přijmout vhodná opatření,“ píše Martin Tůma. 

JAK SE SPRÁVNĚ PŘEDÁVAJÍ FIRMY: CO MUSÍTE ŘEŠIT HNED NA ZAČÁTKU 
Každý podnikatel, který vybudoval (úspěšný) podnik – ať už se jedná o farmu, restauraci, továrnu, nemovitostní areál i dokonce portfolio firem –, v určitou chvíli začne, respektive musí začít, přemýšlet nad tím, jak se svou firmou naloží. Tedy rozhodnout o její budoucnosti, až se jednou vydá do podnikatelského důchodu – je totiž jisté, že tento okamžik jednou nastane, otázkou je jen kdy. Lawyers & Business tak spouští ve spolupráci s partnerem společnosti Wardens Stanislavem Servusem, předním českým odborníkem na toto téma, pravidelný související seriál, který vás provede různými nástrahami nástupnictví. 

VÁCLAV STEHLÍK: OLOMOUCKÁ FAKULTA CHYSTÁ NOVÉ PROJEKTY. DOKTORANDI SE BUDOU VĚNOVAT DIGITÁLNÍM TECHNOLOGIÍM I DĚJINÁM 
Olomoucká fakulta chystá nové doktorské studijní programy Právo a digitální technologie a Právní dějiny a římské právo. „Z oblasti právních dějin bych velmi rád zmínil úspěch kolegy Ondřeje Horáka, kterému se v letošním roce podařilo získat grant v rámci Norských fond . Na projektu The Liechtensteins in Czechoslovakia and Central European Legal Science bude se svým týmem pracovat dva roky,“ říká děkan Stehlík. 

LUCIE RADKOVIČOVÁ: NÁKLADY, KTERÉ V BYZNYSU NEŠKRTEJTE 
Když vedete firmu, měli byste vždy uvažovat o tom, jak zefektivnit procesy a jak mít co nejmenší náklady. Některé věci ale osekat nelze, nebo by vás to stálo mnohem více peněz, času a energie zařizovat je pokaždé jednorázově. Musíte s nimi prostě ve vašich nákladech počítat. 

Celé texty si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 11/2022. Můžete si ho zakoupit například na mojecasopisy.cz.

Předchozí

Podnikoví právníci musejí reagovat na měnící se ekonomickou situaci

Překvapení na Právnické firmě roku: Sokol a Trojan se spojují

Další