White & Case má desítky nových partnerů. I dva v Česku

|

Globální právní firma White & Case LLP oznámila sérii povýšení ve svých pobočkách po celém světě. S účinností od 1. ledna 2023 firma povýšila celkem 46 právníků na pozici partner, 26 právníků na pozici local partner a 14 právníků na pozici counsel. Mezi povýšenými jsou i jedna právnička a dva právníci pražské kanceláře – Eva Svobodová a Petr Hudec, kteří společně vedou přední praxi kapitálových trhů v České republice, a Petr Šmerkl. Všichni tři se věnují finančnímu právu.

Eva Svobodová byla jmenována partnerkou White & Case v globální skupině pro kapitálové trhy. Specializuje se na transakce v oblasti kapitálových trhů, zahrnující majetkové i dluhové cenné papíry. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním investičních bank i emitentů v rámci celé řady transakcí na domácích i mezinárodních kapitálových trzích, včetně vstupu firem na burzy v Praze, Varšavě, Budapešti, Amsterdamu, Londýně i New Yorku. Podílela na strukturování a realizaci některých z nejsložitějších transakcí na trhu, včetně prvních transakcí svého druhu na českém a středoevropském trhu. Kromě toho má široké zkušenosti s regulatorním poradenstvím, včetně nabídek převzetí, oznamovacích povinností, poskytování investičních služeb a licencování, a poradenstvím týkajícím se investičních fondů. Je oprávněna vykonávat právní praxi v České republice a ve státě New York.

Od roku 2014 je nezávislými publikacemi pravidelně hodnocena mezi vedoucími právníky v oblasti kapitálových trhů. V rámci udílení cen EMEA Women in Business Law Awards 2022 byla Eva vyhlášena nejlepší evropskou právničkou v oblasti dluhových kapitálových trhů. Publikace IFLR1000 Women Leaders ji loni vyhodnotila jako jednu z pěti vedoucích právniček v České republice a publikace #FinŽeny ji zařadila mezi 131 inspirativních žen českého finančního světa. V rámci pražské kanceláře se pak aktivně věnuje podpoře a rozvoji kolegyň právniček v rámci platformy White & Case Global Women’s Initiative.

Petr Hudec byl jmenován partnerem White & Case v globální skupině pro kapitálové trhy. Specializuje se primárně na transakce na kapitálových trzích. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním emitentů a investičních bank v rámci celé řady transakcí s majetkovými a dluhovými cennými papíry na mezinárodních a domácích kapitálových trzích, včetně vstupu firem na burzy v Praze, Varšavě, Budapešti, Londýně, Amsterodamu, Londýně a New Yorku. Podílel se na strukturování a realizaci některých z nejsložitějších transakcí na trhu, včetně prvních transakcí svého druhu na českém a středoevropském trhu. Jeho praxe zahrnuje široké spektrum transakcí od IPOs, sekundárních nabídek a nabídek převzetí po emise dluhopisů (včetně tzv. high-yield a konvertibilních dluhopisů), strukturovaných dluhových cenných papírů, regulatorních a krytých dluhopisů a tzv. liability management transakcí. Kromě toho má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním dlužníků, sponzorů a věřitelů v souvislosti s produkty bankovního a strukturovaného financování, a finančními restrukturalizacemi. V rámci své praxe rovněž poskytuje poradenství ohledně regulace kapitálových trhů. Je oprávněn vykonávat právní praxi v České republice a ve státě New York. V minulosti rovněž působil v londýnské pobočce White & Case.

Petr Hudec je dlouhodobě pravidelně hodnocen mezi vedoucími právníky v oblasti kapitálových trhů v České republice prestižními mezinárodními publikacemi Chambers & Partners a IFLR1000. Historicky se podílel na přípravě a připomínkování některých důležitých nových zákonů v oblasti kapitálových trhů.

Petr Šmerkl byl jmenován na pozici counsel v globální skupině White & Case pro dluhové financování. V rámci pražské kanceláře Petr působí v pracovní skupině se zaměřením na bankovnictví, finance a kapitálové trhy. Do pražské kanceláře nastoupil jako advokátní koncipient v roce 2014 po úspěšném dokončení postgraduálního studia na University College London ve Velké Británii. Pravidelně poskytuje poradenství mezinárodním i lokálním finančním institucím, investorům a společnostem v souvislosti s mezinárodními a tuzemskými transakcemi zahrnujícími bankovní financování. Kromě toho zastupuje upisovatele i emitenty v souvislosti s řadou produktů dluhového a akciového kapitálového trhu.

„Rád bych pogratuloval své kolegyni a kolegům a popřál jim hodně úspěchů v jejich nových rolích. Povýšení dokládá kvalitu našeho týmu zaměřeného na financování a kapitálové trhy, který je špičkou na českém advokátním trhu, jakož i v regionu střední a východní Evropy,“ okomentoval povýšení Vít Stehlík, řídící partner pražské kanceláře.

Předchozí

Do Weinhold Legal nastoupili Mladá a Smítal

Justiční areál vznikne v Českých Budějovicích v areálu kasáren

Další