White & Case snižuje ekologický dopad cest

|

V červnovém čísle Lawyers & Business se vybraných advokátních kanceláří ptáme, zda přispívají k udržitelnosti životního prostředí a také jakou cestou by se podle vás měla ubírat legislativa, aby i ona přispívala k udržitelnému životnímu prostředí? Níže odpovídá Petr Pánek, řídící partner White & Case:

1) Jakožto globální firma bereme toto téma velice vážně. Naše řešení stavíme na inspiraci z nejlepších nápadů z lokálních jurisdikcí a pak z nich vytváříme pravidla pro všechny kanceláře. Kromě recyklace odpadu a omezení užívání jednorázových plastových výrobků se zaměřujeme na spotřebu energie a ekologický dopad našich pracovních cest, poněvadž právě letecká doprava a elektrická energie tvořily před nástupem opatření spojených s covidem-19 až 88 procent emisí naší firmy. Díky přijatým opatřením se celkový objem emisí vykázaných firmou snížil od roku 2012 o 29 % a spotřebu energie se nám podařilo snížit o 37 %. Nad rámec těchto opatření v rovině provozní také aktivně participujeme na řadě pro bono projektů s důrazem na životní prostředí, např. spolupráce s Vance Center při přípravě globálního reportu o stavu právní ochrany životního prostředí v jednotlivých zemích pro UN Environment Programme.

2) Kritérium „trvale udržitelného rozvoje“ již delší dobu rezonuje téměř ve všech oblastech naší praxe a zejména v posledním desetiletí výrazně zesílil akcent na ekologické otázky, jako jednoho z hlavních pilířů udržitelnosti. Významný posun je vidět i v oblasti CSR a konkrétně ekologické odpovědnosti firem. Co se týká legislativy v České republice a jejího budoucího vývoje, je zřejmé, že platná regulace v důsledku implementace evropských předpisů i mezinárodních závazků již nyní cílí na dosažení udržitelného životního prostředí (např. v oblasti povinného snižování emisí v rámci boje proti klimatickým změnám a s tím souvisejícího udržitelného financování, využívání obnovitelných zdrojů, apod.). Tento trend bude pokračovat i do budoucna a bude vhodné, aby legislativa reflektovala poptávku společnosti a adekvátně reagovala na stav životního prostředí (aktuálně vidíme snahy např. v oblasti regulace boje proti znečištění mikroplasty a u nás tolik řešené otázky využívání vodních zdrojů a retence vody v krajině). V návaznosti na již zmíněnou zvyšující se ekologickou odpovědnost firem by budoucí legislativa (včetně souvisejících správních řízení) měla vhodně bonifikovat dobrovolné závazky společností ke zlepšení životnímu prostředí, budou-li si přát jít nad rámec současných regulatorních požadavků.

Další odpovědi si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 6/2021. Elektronické vydání červnového čísla Lawyers & Business můžete zakoupit na Alza.cz.

Foto: White & Case

Předchozí

Deloitte: Udržitelná regulace

Kandiduje Michálek na ministra, nebo na policejního důstojníka?

Další