Z podnikových právníků se stávají strategičtí manažeři

|

Unie podnikových právníků letos chytla druhý dech. Jak totiž zaznívá v našem rozhovoru s její prezidentkou Marií Brejchovou a viceprezidentkami Ivanou Fárou a Klárou Novotnou „ti zkušení dál předávají své know-how a zároveň dávají prostor mladším kolegům, kteří se nebojí přinášet nové myšlenky a nápady týkající se chodu Unie“. Možná je to – a to je čistě redakční poznámka – i ideální návod k nadcházejícím volbám do představenstva České advokátní komory.

Co je nového v Unii podnikových právníků?

Ivana Fára: Unie podnikových právníků ČR má za sebou volby do vedení a Výkonného výboru. Letošní rok byl tedy v tomto ohledu dost dynamický, byť stálice zůstávají. Vždyť už poosmé obhájila svůj mandát Marie Brejchová.

Marie Brejchová: No, to je pravda. Ve vedení Unie jsem od roku 2007. A jsem ráda, že jsem měla a stále mám štěstí na kolegy. Společně tak můžeme dělat z Unie prostor pro odbornou diskusi, kde se daří rozvíjet i profesní spolupráci a networking. Kromě toho mě těší, že se na chodu Unie chce podílet nová generace. Koneckonců Ivana i Klára byly do čela Unie nyní zvoleny poprvé. Ivana Fára má na starosti komunikaci s novými členy. Klára Novotná zase zajišťuje spolupráci odborných sekcí, naplňování plánu činnosti přijatého sněmem, a má v gesci sekci Práva informačních technologií.

Klára Novotná: V Unii je zkrátka zdravé ovzduší. Ti zkušení dál předávají své know-how a zároveň dávají prostor mladším kolegům, kteří se nebojí přinášet nové myšlenky a nápady týkající se chodu Unie.

Marie Brejchová: A to jsme zažily s Klárou nedávno, kdy na setkání sekce Práva informačních technologií přišli dva noví členové s aktivními návrhy, které chtějí pomoci realizovat a na workshopu přednést.

Kolik má v současnosti Unie členů? A jak vypadá vaše struktura?

Klára Novotná: Jsme nezávislou a dobrovolnou stavovskou organizací. Správu a řízení Unie zajišťují Sněm coby nejvyšší orgán, Rada, jež řídí činnost v období mezi konáním Sněmů a kontroluje dodržování Etického kodexu, a dále Výkonný výbor, což je prezident a aktuálně 5 viceprezidentek a hospodář. Statutárním orgánem je prezident a kontrolu hospodaření mají na starosti revizoři účtů. Máme individuální členy i kolektivní členy, jichž je 65. Do činnosti a vzdělávání tak zapojujeme více než 1 200 podnikových právníků. 

Je to optimální počet? Můžete díky němu mluvit za „všechny“ firemní právníky?

Ivana Fára: Nemyslím si, že bychom měli cíl dosáhnout určitého počtu členů. Nicméně naší snahou je začlenit podnikové právníky do diskuse o současném vývoji práva právě prostřednictvím členství v Unii, a to se nám daří. Paleta oblastí, v níž se naši členové pohybují, je velice rozmanitá, od lázeňství, přes IT, energetiku, až po maloobchod. Současně však každý podnikový právník řeší téměř každodenně standardní problematiku civilního či pracovního práva. Styčných bodů je mnoho, a proto se nám daří obhajovat společné cíle a najít společnou řeč. 

Marie Brejchová: Souhlasím. Jak už zaznělo, jsme nezávislý spolek a hájíme zájmy podnikových právníků. K tomu je zapotřebí aktivita, progresivita, či alespoň pouhý zájem. Kvantita v tomto směru není klíčovým ukazatelem. Jsem toho názoru, že se již řadíme k renomovaným a silným stavům.

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 10/2021. Říjnové číslo Lawyers & Business si můžete v elektronické verzi zakoupit na Alza.cz.

Předchozí

Vyšlo říjnové Lawyers & Business!

Komora 2.0: Ať advokáti přijdou na sněm a vyjádří svůj názor

Další