Záchrana pro český crowdfunding: EK odložila licence

|

Podle ještě nedávno platných pravidel měli provozovatelé crowdfundingu v celé Evropské unii čas jen do 10. listopadu, aby získali licenci a mohli poskytovat své crowdfundingové služby. Evropská komise ale doslova za pět minut dvanáct schválila prodloužení přechodného období, kdy mohou crowdfundingové firmy podnikat i bez licence, o jeden rok. Rozhodnutí vstoupilo v platnost 22. října. Podle experta na právo v oblasti fintechu a startupů Filipa Murára z mezinárodní advokátní kanceláře Noerr to české platformy doslova zachraňuje.

Český zákon upravující nové podmínky byl totiž přijat až v dubnu a včasné získání licencí tak bylo ohroženo. Pozice českých platforem tak mohly obsadit zahraniční firmy – díky takzvanému jednotnému evropskému pasu stačí jediné povolení pro působení ve všech státech EU.

Komplexní regulaci stále oblíbenějšího typu financování zavedlo nařízení EU, které musely všechny členské země implementovat do svých zákonů – v Česku se tak ale stalo až letos v dubnu. „Reálně se nestíhala povolení udělit. Klasická licenční řízení často trvají i rok a zde na to bylo jen pár měsíců, navíc se jednalo o úplně nová řízení, se kterými doposud nebyly žádné zkušenosti. Českým crowdfundingovým platformám tak hrozilo, že se do tohoto podnikání v Česku pustí některý ze zahraničních subjektů, který měl na získání licence více času a mohl vzniklé situace dobře využít. Komise přitom navrhla roční odklad již v létě, s formální schválením si ale dala na čas,“ říká Murár.

Nutnost získání povolení ČNB (v případě českých platforem) se tak posunulo o rok do 10. listopadu 2023. Příslušný zákon implementující nařízení EU v dubnu schválil Parlament a podepsal prezident. Na provozovatele crowdfundingu jsou nově kladené podobné regulatorní požadavky jako například na obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo poskytovatele platebních služeb. Zároveň ale nová zákonná regulace crowdfundingu zásadně usnadní českým crowdfundingovým platformám vstup na zahraniční trhy a zároveň umožní českým investorům snadnou participaci na mezinárodních projektech.

Crowdfunding, neboli skupinové financování, je propojování velkých skupin drobných investorů s podnikateli, kteří usilují o alternativní financování. Nařízení č. 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky upravuje úvěrový crowdfunding, kde investor poskytne peněžní prostředky financovanému podniku se závazkem jejich vrácení a zaplacení úroku, a investiční crowdfunding, kde investor zakoupí převoditelné cenné papíry vydané financovaným podnikem, typicky akcie nebo dluhopisy, nebo zakoupí podíly na financovaném podniku. Naopak například oblíbený charitativní crowdfunding novému nařízení nepodléhá.

Předchozí

Zůstat malou advokátní kanceláří, nebo růst?

Bebjak natáčí Matematiku zločinu o justičních omylech

Další