Zákonné posílení advokátské mlčenlivosti bude nejspíš schváleno

|

Zákonné posílení advokátské mlčenlivosti Sněmovna patrně schválí. Ústavně-právní výbor ve středu podpořil vládní novelu, která má také například umožnit advokátním koncipientům vykonávat praxi na zkrácený úvazek a České advokátní komoře konat on-line sněmy. Výbor podpořil pozměňovací návrh předsedy Radka Vondráčka (ANO), podle kterého se komora nebude muset zabývat kárnými podněty vůči advokátům kvůli jejich politickému působení nebo vyjadřování.

Rozsáhlejší debata se ve výboru vedla o přerušení projednávání novely. Zastánci tohoto postupu chtěli získat čas na přípravu úpravy, která by podle nich měla minimalizovat riziko zpronevěr peněz z advokátních úschov. Návrh na přerušení debaty výbor nepodpořil o jeden hlas.

Advokáti mají už nyní povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s poskytováním právních služeb. Podle novely se budou informace z komunikace při výkonu advokacie mezi advokátem, jeho koncipientem a zaměstnanci na straně jedné a klientem na straně druhé pokládat výslovně za důvěrné, pokud tato důvěrnost bude v zájmu klienta. Každý, kdo takové informace získá, bude mít povinnost zajistit, aby nebyly zneužity nebo prozrazeny bez zákonného důvodu či bez klientova souhlasu. Pokud se tyto informace budou nacházet jinde než u advokáta, budou muset být výslovně označeny jako důvěrné, aby bylo zřejmé, že požívají této ochrany.

Ohledně mlčenlivosti a ochrany důvěrnosti informací panuje dlouhodobý názorový střet mezi advokáty a státními zástupci, který se týká zejména policejních prohlídek v advokátních kancelářích. Česká advokátní komora trvá na tom, že advokátní kancelář nemůže sloužit jako zdroj důkazů o trestné činnosti.

Novela také zpřesňuje a rozšiřuje ochranu před takzvaným vinklařením, tedy nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb lidmi, kteří k tomu nemají zákonné oprávnění. Dále upravuje například eLegalizaci, tedy postup advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta. Advokátovi zajišťuje přístup k některým nezbytným údajům klientů z vybraných informačních systémů veřejné správy.

Předchozí

Zlomená noha při dopravní nehodě. Na co mám nárok?

Koruna mírně oslabila

Další