Změny na pražských právech i novinky z ČAK

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Dřívější dlouholetý proděkan pražské právnické fakulty pro zahraniční záležitosti a rovněž advokát Milan Damohorský končí po letech také jako vedoucí tamější katedry práva životního prostředí. Čeští a slovenští advokáti se po covidové pauze znovu sešli na společném jednání a další kancelář z Velké čtyřky má nové plány na Moravě.

Profesor Milan Damohorský, který loni neúspěšně kandidoval na děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy a nový děkan Radim Boháč jej následně nepřizval do svého týmu, nyní opustí další významnou pozici na této instituci. Ve vedení katedry práva životního prostředí ho po dlouhých letech vystřídá docent Vojtěch Stejskal, který vyhrál související výběrové řízení. Fakulta nedávno zveřejnila rovněž výsledek výběrového řízení na vedoucího katedry teorie práva a právních učení, v jejímž čele ale naopak bude pokračovat její dlouholetý šéf Aleš Gerloch. Tomu na konci ledna skončil prorektorský mandát, ve vedení Univerzity Karlovy nyní Právnickou fakultu reprezentuje Jan Kuklík.

„Představenstva České advokátní komory (ČAK) a Slovenskej advokátskej komory (SAK) na společném zasedání projednala množící se případy kriminalizace výkonu poskytování právních služeb včetně zneužívání operativní techniky k zjištění informací, které jsou předmětem zákonné mlčenlivosti advokáta,“ dočteme se na Advokátním deníku. Ve Flash news z nedávno rovněž probíhajícího jednání „jen“ českého představenstva Komory najdeme rovněž informaci o chystaném pokračování – postupem času a událostí možná stále důležitějšího – projektu Advokáti proti totalitě. 

„Představenstvo ČAK rovněž vyslovilo souhlas s iniciativou místopředsedy ČAK JUDr. Petra Tomana, LL.M., a Výboru pro vnější vztahy ČAK, aby formou jednodenní konference bylo připomenuto neblahé výročí sedmdesáti let od procesu s R. Slánským a dalšími (zejména pokud jde o role obhájců, kteří v procesu tehdy vystupovali). Konference by měla proběhnout 22. listopadu 2022 v historické síni Vrchního soudu v Praze, ve spolupráci s historiky Muzea paměti XX. století a dalšími experty. Program konference a rámcový rozpočet bude předložen na zářijovém zasedání představenstva ČAK.“

Zápis z tohoto jednání představenstva není ještě dostupný, ale i v tom předchozím najdeme  zajímavé informace, které tak trochu zapadly. Například o chystané modernizaci loga České advokátní komory: „Daniela Kovářová představila návrh na vypsání soutěže na nové logo ČAK v souvislosti s budováním nových webových stránek. V proběhlé diskusi, do které se zapojila většina členů představenstva, převážil názor, že v současné době je legitimní úvaha o úpravě loga tak, aby odpovídalo potřebám jeho využití ve všech typech komunikace, mj. v oficiální korespondenci, v elektronické komunikaci či na internetu a sociálních sítích. Vzhledem k tomu, že stávající logo ČAK se vyznačuje vysokou mírou rozpoznatelnosti danou mj. dlouhou dobou jeho užívání, měla by se ČAK vydat spíše cestou jeho modernizace a úpravy grafického manuálu než hledáním nového grafického zobrazení.“

Vedoucí partner Deloitte Legal Martin Bohuslav nedávno prostřednictvím Lawyers & Business oznámil velké plány na Moravě a ve Slezsku. Rozšiřovat se bude v Brně také KPMG, které tam čeká rovněž stěhování. „Naše brněnská pobočka se rozrůstá a od října ji najdete v těch nejlepších kancelářích, které moravská metropole nabízí – v byznysovém ekologickém areálu Vlněna,“ napsala firma na Facebook.

Předchozí

Konzultace s klienty – jak se sami připravujete o peníze

SUV od Peugeotu: když chcete mít na výběr

Další