Konsolidační balíček 2023 z pohledu pracovního práva

|

Analýza Ondřeje Beneše a Martiny Vodičkové z Eversheds Sutherland – Vláda navrhla balíček opatření, který má za cíl snížit deficit státního rozpočtu v následujících letech. Počítá s úsporou necelých 150 miliard korun, které by do státního rozpočtu kromě například změn v sazbách daní měly přinést i změny s dopadem na zaměstnance a zaměstnavatele.

Poslanecká sněmovna i Senát již balíček schválily, v době přípravy článku se tedy čekalo na podpis prezidenta a zveřejnění ve sbírce zákonů. Změny budou účinné od 1. ledna 2024. Připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších změn, které budou mít dopad do pracovněprávní oblasti:

OBLAST  Přehled základních změn   
Odvody z příjmů z DPPPřísnější pravidla pro osvobození od odvodů pojistného u DPP (aktuálně příjmy ze všech DPP do 10 tisíc Kč/měsíc).

Dva nové limity pro povinné odvody zaměstnanců pracujících na DPP:  25 % průměrné mzdy pro příjmy ze všech DPP u jednoho zaměstnavatele, 40 % průměrné mzdy pro příjmy ze všech DPP u více zaměstnavatelů.

Pokud zaměstnanec na DPP překročí jeden či druhý limit, vznikne zaměstnavateli povinnost provést odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Bude zavedena centrální evidence všech DPP a příjmů z dohod.

Nová povinnost zaměstnance pracujícího na více DPP u různých zaměstnavatelů informovat o tom zaměstnavatele a povinnost zaměstnavatelů podávat správě sociálního zabezpečení přehledy o výši příjmů z DPP. 
Zaměstnanecké benefityZavedení souhrnného limitu pro osvobození vybraných zaměstnaneckých benefitů (např. zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce) od daně na úrovni poloviny průměrné mzdy (limit pro rok 2024 ve výši 21 983 Kč).

Tento limit se ale nevztahuje na všechny benefity, např. na příspěvek na penzijní pojištění nebo životní pojištění, stravenky apod.
Nemocenské pojištění pro zaměstnanceZavádí se nemocenské pojištění pro zaměstnance jako součást pojistného na sociální zabezpečení.

Nově tak ze mzdy zaměstnance zaměstnavatel odvede na pojistné na sociální zabezpečení 7,1 % z hrubé mzdy (oproti současným 6,5 %), kdy právě 0,6 % tvoří pojistné na nemocenské pojištění.
StravnéSjednocují a zpřesňují se podmínky pro daňové osvobození stravného poskytovaného zaměstnancům, když současné podmínky pro stravenkový paušál budou platit i pro stravování poskytované nepeněžní formou (závodní stravování, stravenky).

Současně bychom vám v souvislosti s novelou zákoníku práce, která je účinná již od 1. října 2023, rádi ještě jednou doporučili:

  • Zrevidovat vzory DPP/DPČ,
  • Uzavřít písemné dohody se všemi zaměstnanci pracujícími, byť i jen nárazově, z domova (zákonná lhůta 31. října 2023), 
  • Získat souhlasy zaměstnanců s elektronickým uzavíráním pracovněprávní dokumentace a doručováním e-mailem,
  • Zkontrolovat pracovní řády a další interní směrnice,
  • Připravit nové formuláře pro informování zaměstnanců (včetně DPP/DPČ) o jejich právech a povinnostech.

Článek vyšel v Lawyers & Business č. 6/2023.

Předchozí

Sedláková a Dohnal zkoumají, kolik platit v advokacii

Práce v médiích je zajímavá a platí to i pro právníka

Další