Kroupa vystřídal Korbela a s Plachkou chystají zajímavou advokátní konferenci

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Advokátní kancelář Deloitte Legal vyhlásila za mediálního partnerství Lawyers & Business aktuální Zákon a Legislativní přešlap roku. Žebříček nabízí i zajímavou ilustraci toho, jak bývají současné právní předpisy ambivalentní. Jinak ale obraz dění v právní komunitě aktuálně v mnohém určují personálie. Prezident navrhl nové kandidáty na Ústavní soud, proměnilo se představenstvo České advokátní komory. To Exekutorské komory naopak dál pokračuje ve stejném složení jako doposud. A také se povyšovalo, třeba v Rödl & Partner (novým Associate Partnerem je Michal Krátký) nebo v Taylor Wessing (novým counselem je Pavel Juřička). Vaší pozornosti by ale nemělo uniknout ani nedávno ohlášené Next Gen Law Forum, které bude 6. června.

„Zákonem roku je zavedení komunitní energetiky,“ ohlásila po hlasování zejména byznysové veřejnosti advokátní kancelář Deloitte Legal. „Na druhé příčce se v hlavní kategorii Nejlepší zákon pro byznys umístila digitalizace v pracovním právu, jenž byla součástí velké novely zákoníku práce a která usnadňuje elektronickou komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V českém pracovním právu se podle pořadatelů jedná o odvážný počin a otevření možností pro masivnější digitalizaci HR procesů ve firmách,“ dodala mimo jiné firma. Novela zákoníku práce ale neposbírala jen pozitivní hodnocení, jeho část se totiž stala i Legislativním přešlapem roku: „Nepříliš lichotivou cenu si nakonec odnáší nová úprava dohod o provedení práce, která byla součástí konsolidačního balíčku týkající se dohod o provedení práce. Negativně zde není vnímám věcný záměr, ale způsob provedení této změny.“

Teď ke zmiňovaným personáliím. Novými ústavními soudci se mohou stát – a pravděpodobně i stanou – právní teoretik působící poslední léta v Cardiffu Jiří Přibáň a soudce Nejvyššího správního soudu a dřívější generální sekretář Ústavní soudu Tomáš Langášek. Oba budou pro Ústavní soud vhodnou posilou. Nominace Langáška, dřívější pravé ruky Pavla Rychetského, je nepřekvapivá. U profesora Přibáně je nutné přidat obdiv i za to, že je ochotný – minimálně z větší části – se vzdát své skvěle vybudované zahraniční akademické kariéry. Zajímavé pak bude sledovat, zda se bude řešit i jeho dřívější mediální vystoupení proti jinému kandidátovi na ústavního soudce, Alešovi Gerlochovi.

„Soudní exekutoři na svém pravidelném 44. sněmu potvrdili stávající prezidium pro další tříleté období. Pozici prezidenta opětovně zastává Jan Mlynarčík, viceprezidentem je Martin Tunkl. Pavla Fučíková, Vendula Flajšhansová a Pavel Tintěra jsou členy prezidia,“ sdělila Exekutorská komora ČR. „Klíčovým tématem zůstává otázka způsobu vymáhání pohledávek, přičemž za nejefektivnější cestu považují exekutoři srážky ze mzdy. Mezi dalšími tématy, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, je on-line komunikace se státní správou, a především se samotnými soudy, výše exekutorského tarifu či efektivita exekučního řízení, které musí být rychlé, jednoduché a musí vést k výsledku, tedy k uspokojení oprávněného nároku věřitele a tím k naplnění poslání profese exekutora,“ uvedla v této souvislosti komora. „Naše práce musí nést jasné výsledky, které budou přispívat k důvěře věřitelů, ale i široké veřejnosti ve vymahatelnost práva. Nedílnou součástí bude i posilování etických rozměrů spojených s naší profesí a aktivní budování respektu a uznání nejenom ze strany odborné, ale i široké veřejnosti,“ dodal Jan Mlynarčík.

Novým členem představenstva České advokátní komory se stal Pavel Kroupa z kanceláře KroupaLidé, nastoupil na místo uvolněné rezignací Františka Korbela z Havel & Partners, uvedl Advokátní deník. Právě Kroupa pak také s místopředsedkyní České advokátní komory Michalou Plachkou, působící v kanceláři Pure Legal, stojí za chystanou a evidentně velmi zajímavou konferencí „ke sdílení zkušeností o věcech, které nás v advokacii zajímají“ Next Gen Law Forum. Akce nabídne témata jako „Připustíme si, že svět po AI už nebude nikdy stejný?“, „Jak na efektivní vedení advokátní kanceláře“ nebo „Jak přežít advokacii aneb sustainable happiness“.

Předchozí

Jablonec je nejlepším místem pro byznys v kraji

Ministerstvo financí prodalo státní dluhopisy za osm miliard

Další