Kvalitní a efektivní státní služba bez zbytečné byrokracie. Vláda schválila novelu služebního zákona

|

Kvalitní a efektivní státní služba, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců, snížení byrokracie či úspora veřejných financí. To i mnoho dalších novinek přinese novela zákona o státní službě. Sekce pro státní službu se například nově přesune pod Úřad vlády, nejvyšší státní tajemník tak bude přímo podřízený předsedovi vlády.

Vláda schválila rozsáhlou novelu zákona o státní službě, kterou připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty a zástupci akademického a neziskového sektoru. Státní služba se stane kvalitní a efektivní službou veřejnosti, schopnou pružně reagovat na aktuální trendy. Novela v personálních otázkách přinese větší flexibilitu, umožní pružně přijímat nové zaměstnance a omezí zbytečné papírování. „Novela kromě profesionalizace a zkvalitnění státní služby přispěje i ke snížení byrokracie. Chceme, aby úřady byly moderní a efektivně fungující instituce více otevřené lidem i vzdělaným a talentovaným zaměstnancům,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Novela dále například zjednoduší proces služebního hodnocení, vláda bude schvalovat pouze zásadní změny systemizace a nebude nutné vést služební řízení ve věcech, které se dějí automaticky ze zákona.

Novela zákona o státní službě reaguje i na současnou situaci na trhu práce. Ve specifických oblastech, například v oblasti informačních a komunikačních technologií, umožní úřadům zaměstnat odborníky, kteří nedisponují potřebným vzděláním. V odůvodněných případech tak nebude důležité pouze formální vzdělání, ale i dosavadní praxe a pracovní zkušenosti uchazeče. Minimum však bude maturita. „Vstup do státní služby také nově usnadníme absolventům univerzit z EU, EHS, Velké Británie a Švýcarska. Diplomy z vysokých škol v těchto zemích budou uznávány automaticky bez nutnosti nadbytečné nostrifikace, jako je tomu dosud,“ doplňuje nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč. Novela rovněž upravuje dobu, kdy je zaměstnanec z organizačních důvodů zařazen mimo výkon služby v tzv. bazénu. Zkracuje se lhůta, po kterou je zaměstnanci vyplácen plat ve výši 80 % měsíčního platu, a to z šesti měsíců na tři měsíce. Snižuje se i výše odbytného a prodlužuje doba trvání služebního poměru nutného pro vznik nároku na odbytné. To vše přinese úspory veřejných peněz v řádu desítek milionů korun.

Zákon též umožní zřídit nezávislou služební komisi jmenovanou vládou, která bude složena z nestranných externistů mimo státní službu. Komise bude rozhodovat u skupiny vysokých státních úředníků o námitkách proti služebnímu hodnocení a ve věcech porušení služební etiky a služebních povinností. To zaručí nestrannost a nezávislost. Od 1. ledna 2026 se navíc oblast státní služby přesune z Ministerstva vnitra pod Úřad vlády ČR. Nejvyšší státní tajemník tak již nebude podřízený ministrovi vnitra, ale předsedovi vlády.

Předchozí

Summit 2024: Žijeme v období změny. A zákony by na to měly reagovat

Koruna lehce posílila vůči euru

Další