Na pražských právech začínají „Diskuzní čtvrtky nad trestním právem“

|

Témata Laický prvek v rozhodování v trestním řízení, Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů, Mlčenlivost v trestním řízení a Informace v trestním řízení a jejich ochrana proberou během letního semestru odborníci na pražské právnické fakultě v rámci série veřejnosti otevřených debat „Diskuzní čtvrtky nad trestním právem“.

„Formátově půjde o něco podobného jako úspěšné Rekodifikační čtvrtky, nicméně není mezi jednotlivými setkáními jednotící linie.  Jde o však z pohledu trestního práva o témata aktuální, závažná či průřezová. Rozšířen bude i počet vystupujících. Prostor pro diskuzi bude zachován. Akce bude streamována (live-stream se záznamem),“ uvedl pro Lawyers & Business Jiří Mulák, tajemník a odborný asistent katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Diskuse se konají vždy ve čtvrtek od 17:00 hodin v místnosti 38 v přízemí budovy Právnické fakulty UK, a to v těchto datech: 7. března (Laický  prvek v rozhodování v trestním řízení), 18. dubna (Trestný čin znásilnění a pomoc obětem trestných činů), 16. května (Mlčenlivost v trestním řízení) a 30. května (Informace v trestním řízení a jejich ochrana).

Předchozí

ČR může letos splňovat podmínky k zavedení eura

Reálná mzda klesla na úroveň z roku 2017

Další