Nejvyšší soud navštívili představitelé Nejvyššího soudu Rumunska

|

Delegace Nejvyššího soudu Rumunska, vedená předsedkyní soudu Corinou-Alinou Corbu, jednala se zástupci českého Nejvyššího soudu na třídenní oficiální návštěvě ve dnech 15.–18. dubna. Hlavním tématem návštěvy rumunského Nejvyššího soudu bylo posílení mezinárodní spolupráce a výměna zkušenostní v oblasti justice.

Rumunská justice se podle Coriny-Aliny Corbu potýká převážně s přetížením soudů, které čelí nedostatku soudců, a naopak velkým nápadem nových věcí, což vede k nepřiměřené délce soudních řízení. Naopak Česká republika si podle předsedy Nejvyššího soudu Petra Angyalossyho v tomto ohledu vede velmi dobře: „Podařilo se nám naplnit tabulkové stavy soudců a každoročně zkracujeme délku převážně civilních dovolacích řízení. České soudnictví je navíc podle aktuálních dat v délce řízení občanskoprávních a obchodních věcech po Švédsku druhé nejrychlejší v Evropské unii.“

V čem je naopak Rumunsko mnohem dál je digitalizace v justici. Podle předsedkyně rumunského Nejvyššího soudu tomu napomohla pandemie koronaviru, během které zavedly rumunské soudy elektronizaci, které se konzervativní soudci dříve spíše bránili. V současné době mají soudci k dispozici spisy v papírové i elektronické podobě. Odvolací soudy i účastníci řízení mohou díky sjednocenému elektronickému systému do spisů online nahlížet a většina rozhodnutí se účastníkům řízení posílá e-mailem. Corina-Alina Corbu si pochvaluje především časovou flexibilitu elektronického systému a nemalou finanční úsporu.

Podle Petra Angyalossyho jsou v České republice spisy v elektronické podobě pouze v insolvenčních řízeních. České soudy nepoužívají jednotný informační systém a justice navíc nemá na digitalizaci dostatek finančních prostředků.

Během setkání zástupci obou nejvyšších soudů zdůraznili význam společného setkání pro rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi. „Tato historicky první návštěva rumunského Nejvyššího soudu na Nejvyšším soudu posiluje vztahy mezi dvěma suverénními právními institucemi a otevírá cestu k hlubší spolupráci a výměně zkušeností v oblasti justice,“ uzavřel Petr Angyalossy.

Kromě předsedkyně soudu Coriny-Aliny Corbu Nejvyšší soud navštívili také místopředsedkyně soudu Mariana Constantinescu a soudce trestního kolegia Nejvyššího kasačního a trestního soudu Ilie Iulian Dragomir.

Předchozí

A& O radila při průkopnické transakci v oblasti soukromého vzdělávání

Ministerstvo spravedlnosti diskutuje opatření ke snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy

Další