Nová éra: Využití AI v praxi podnikových právníků

|

Včasná a efektivní implementace nástrojů umělé inteligence do praxe – s tímto cílem založila Unie podnikových právníků ČR nový AI Tým. „Podnikovým právníkům jsou inovace blízké a AI jim už teď výrazně usnadňuje práci. V novém týmu, který reaguje na AI revoluci, chceme zkoumat příležitosti i hrozby, jež umělá inteligence do činnosti podniků přináší, analyzovat výhody dostupných nástrojů a samozřejmě také vzdělávat další kolegy v Unii o možnostech využití,” vysvětluje prezidentka Unie Marie Brejchová. Jak konkrétně probíhá adaptace na nové technologie v praxi podnikových právníků? A které oblasti jejich práce AI nejvíce ovlivňuje? Ptali jsme se v partnerském rozhovoru členů AI Týmu Unie podnikových právníků.

Vladimír Krasula, JetBrains

Krasula

Jak vám AI pomáhá v praxi?

Při právních úpravách textu používám AI nástroje tak, že s nimi konzultuji směr, jakým se v dokumentu budu ubírat: „Napiš mi, co by měl obsahovat interní předpis na [slovo].“ Text za sebe však psát nenechávám. Pokud nejde o senzitivní věc, tak na konci někdy konzultuji s AI nástrojem, zda je text sdílný, srozumitelný, odborný, kdy nástroj žádám, aby mi dal skóre na škále od 1 do 10. 

Častěji používám AI nástroje ke konzultaci jako manažer. To musím jít mimo právní expertízu a přemýšlím nad cíli, komunikací, personálními otázkami atd. 

Nikdy však AI nástroji nevěřím natolik, že bych jeho výstup bez dalšího použil. Za výsledek své práce nesu plnou osobní odpovědnost.

Čím se liší nástroje umělé inteligence od použití programů, na které jsme byli zvyklí? 

Vidím velký rozdíl v tom, že AI nástroje objektivně dávají větší přínos méně zkušeným kolegům. Toto je patrné třeba ze studie Harvardu ve spolupráci s Boston Consulting Group, podle které použití AI nástroje může člověku přidat několik let seniority. Problém však může nastat v situaci, kdy člověk začne systému příliš důvěřovat…

Jak se právník může nejlépe vzdělávat v oblasti AI?

AI nástroje tady jsou, budou jen lepší a ten, kdo je nebude umět používat, nebude v dlouhodobém pohledu konkurenceschopný. Vyhraďte si čas a v něm nástroje zkoumejte a hrajte si. Pomoci vám může také AI Tým UPP, jelikož se můžete od kolegů pravidelně dozvídat o nových nástrojích a sdílet know-how. 

——————————-

Ondřej Kramoliš, Gen

15-Ondřej Kramoliš získal ocenění v kategorii Technologické právog

Jak rychle pronikla AI do vaší praxe? 

Na úrovni jednotlivce jsou tyto inovace vždy rychlejší než na úrovni firmy. Já sám jsem začal generativní AI používat již od konce roku 2022. Ve firmě jsme pak spouštěli firemní verze podobných nástrojů v loňském roce. Generativní AI používám nejvíc na práci s textem – pro přípravu prvních návrhů prezentací, překlady nebo úpravy existujících textů. Dále také pro „nachytřování“ se na určitá mimoprávní témata, například jak technicky funguje systém elektronických plateb.  

Jaké jsou silné a slabé stránky využití AI v činnostech firemního právníka?

Silnou stránkou je v zásadě jakákoliv práce s textem. Slabou zatím samotná znalost práva. To se ale určitě časem zlepší, až budou dostupné modely trénované specificky na právních dokumentech. Využití AI určitě časem povede ke zvýšení efektivity podnikových právních kanceláří. Ale je třeba si uvědomit, že jsme teprve na začátku. Jsem přesvědčen, že za pět let bude vypadat naše práce dost odlišně a budeme všichni o desítky procent efektivnější.

Ovlivňuje AI již dnes finální podobu smluv, které tvoříte? 

Zatím nijak podstatně, ale už jsem viděl demo nástroje, které dokážou na základě jednoduchého promptu navrhnout úpravu celých článků smlouvy ve stylu: „Přepiš tuto část smlouvy, aby byla výhodnější pro kupujícího“. Velmi brzy bude tyto nástroje využívat mnoho firemních právníků a ušetří jim to spoustu času.

————————-

Lukáš Krejčí, Škoda Auto

21-Lukáš Krejčí převzal ocenění

Využíváte AI u vás ve firmě?

AI do naší praxe neproniká ani zdaleka tak rychle, jak bych si přál. V té nejjednodušší podobě máme už delší dobu dobrou zkušenost s chatbotem, kterého využíváme intenzivně pro řešení repetitivních dotazů zaměstnanců a zvyšování jejich povědomí o našich službách a postupech. 

Standardní, dnes široce používanou, generativní AI používáme zatím spíše na experimentální bázi jako pomocníka pro draftování struktury jednodušších smluvních ujednání, e-mailů a obchodních sdělení.

Máte s AI konkrétní plány do budoucna?

Co se týče blízké budoucnosti, intenzivně hledáme řešení, jak AI model trénovat s využitím našich interních dat (např. smluvní metadata), a takový nástroj pak dále používat v praxi. Může nám to přinést řadu benefitů, pokud jde o efektivní práci s už existující znalostní databází a jejím snazším sdílením mezi kolegy, kteří budou mít k dispozici celé týmové know-how na pár kliknutí. 

Stavějí se podle vás české firmy k AI aktivně?

V porovnání s jinými, především asijskými zeměmi, je aktivita v přijímání AI u evropských firem nižší, než by měla být. Domnívám se, že k AI máme v rámci celé Evropy stále tendenci přistupovat spíše s nedůvěrou, opatrností, nebo i s pocitem, že AI je spíše hračka a experiment než seriózní pracovní nástroj a pomocník. Přesto existuje celá řada školení, kurzů a osob evangelistů, ale pokud ve firmách nejsou osvícení manažeři nebo „company rebels“, jde to stále poměrně pomalu.

———————-

Gabriela Holíková, Microsoft Česká republika a Slovensko

Gabriela Holíková

Jak často pracujete s AI? 

Osobně používám AI denně jako nástroj ke zvýšení produktivity. Nejčastěji ji nechávám vytvořit zápis ze schůzky a sepsat seznam úkolů, které ze setkání vyplynuly. Následně mohu požádat o první návrh follow-up e-mailu účastníkům. Další mojí oblíbenou funkcí v Microsoft Teams je shrnutí dosavadního průběhu schůzky, když se připojím pozdě.

AI je takový pomocník, který přidá další perspektivu, kterou můžu, ale nemusím použít. Vždy je však nutné výstup zkontrolovat a ověřit zdroje. 

Jak to z vaší perspektivy vypadá se širším využitím AI ve firmách?

Stále relativně často slýchám obavy z využití AI. Nicméně pozitivní je, že všichni, kteří mají obavy, jsou zároveň zvědaví. Lidé se ptají, což je dobře. Většinu obav lze totiž adresovat nastavením správných pravidel. Byla by škoda přijít o možnosti, které nám může AI přinést, pouze z důvodu strachu z neznámého. 

Máte nějaká doporučení pro rozvoj těchto kompetencí?

Unie podnikových právníků ČR poskytuje prostor pro odbornou diskuzi, možnost sdílet zkušenosti a diskutovat o výzvách, což je velmi přínosné a členství můžu jen doporučit. 

Dále je podle mého názoru velmi důležité záměrně si určit každý týden nějaký časový blok v kalendáři, a v něm se věnovat sebevzdělávání. Nejlepším učitelem je zkušenost. Doporučuji zaměřit se na novou disciplínu, a to umění správně „promptovat“, tedy ptát se či zadávat AI úkoly správně. To je dovednost, která vám umožní v budoucnu využít AI co nejlépe.

Předchozí

Česko posiluje spolupráci s Europolem

Nové LB: O Aegis Law, DLA i pomalé spravedlnosti

Další