O rozhovorech s Václavem Vlkem i o budoucnosti

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Všechny, kteří tak či onak patří do advokátní komunity, zkraje týdne zasáhla zpráva o nečekaném úmrtí Václava Vlka, společníka kanceláře Moreno Vlk & Asociados. I na tomto místě se připojujeme k vyjádření co nejhlubší soustrasti. Jak to tak bývá, právní život ale běží dál. Milan Sivý, dosavadní výrazný advokát PRK Partners, se stává novým řídícím partnerem stále ještě nové kanceláře Excelia Legal. Ústavní soud – jehož novým soudcem mimochodem bude Milan Hulmák, dříve také spojený s kanceláří Havel & Partners – podržel vládu, pokud jde o valorizaci důchodů. A rešeršní systém Advomate směle pokračuje ve své nové fázi a v dalším rozvoji.

„Českou advokacii, a nejen ji, zastihla naprosto nečekaná šokující zpráva. Ve věku 53 let nás v pátek 19. ledna 2024 navždy opustil JUDr. Václav Vlk. Advokát, člen presidia Unie obhájců ČR a několika výborů a sekcí ČAK, předseda Českého helsinského výboru, člen Odvolací kárné komise ČAK, člen předsednictva Španělsko-české obchodní komory, a především odvážný muž, který se vždy pral za dobrou věc,“ přinesl v pondělí smutnou zprávu Advokátní deník a následně vydal také vzpomínky jeho kolegů

I já jsem měl k Václavu Vlkovi poměrně blízko, pravidelně jsme se potkávali, opakovaně jsme spolu dělali rozhovory, v době mého působení na INFO.CZ tam psal pan doktor pravidelné sloupky, které přesně vystihovaly jeho osobnost i šíři jeho myšlenek, které jsem měl tu čest – a přiznávám, že někdy s větší vstřícností a někdy s menší – česat. Když jsem mu pak říkal, že odcházím dělat Mladý svět, řekl mi, že to byl za komunistů hrůzný časopis, což byl prakticky jediný takto vyhraněně negativní názor, který jsem dodnes slyšel. Protože Václav Vlk byl nekompromisní, pro ostrá slova nešel daleko. Ale zároveň se s ním o všem dalo mluvil. Nakonec i tehdy po to svém drsném soudu vítal, že bychom i prostřednictvím Mladého světa mohli zpropagovat jeho milovaný Český helsinský výbor. Bohužel už jsme to společně tak něj nestihli. Ale beru si to jako závazek do budoucna. Odpočívejte v pokoji, pane doktore. 

Nic jiného nám nezbývá, a tak pojďme k budoucnosti. Mám pocit, že některé menší a nedávno vzniklé advokátní kanceláře si říkají stále výrazněji o slovo, respektive, že od nich můžeme čekat mnoho zajímavého. Třeba Excelia Legal aktuálně zaujala získáním nového a zajímavého managing partnera Milana Sivého. Ten dosud působil jako spoluvedoucí týmu M&A v PRK Partners (mimochodem, patrně jeho poslední článek psaný ještě za PRK najdete v prvním letošním vydání tištěného Lawyers & Business začátkem února), ještě dříve ale dlouhodobě působil ve  Weil, Gotshal & Manges. Jsem zvědavý, co pod jeho vedením Excelii čeká.

O systému Advomate – protože co jiného je spojené s budoucností tak silně než umělá inteligence – už jste na našem webu opakovaně četli a mám radost, že můžeme i na tomto místě ohlásit jeho další vylepšení. „Advomate představuje novou verzi Beta 2.0, která byla vyvinuta během vánočních svátků a přechodu do nového roku. Tato verze přináší uživatelům vylepšené možnosti využití umělé inteligence ve své práci prostřednictvím přepracovaného systému tvorby rešerše, možnosti vybrat konkrétní právní zdroje pro její tvorbu nebo snažšího sdílení výstupů pro snadnou vnitro firemní kolaboraci,“ uvedl pro Lawyers & Business zakladatel systému Ondřej Hlaváč. „Novinkou je modul Dokumenty v hlavní navigaci aplikace, umožňující interaktivní vytěžování dat z nahraných dokumentů, dále funkce chat s rešerší, která umožňuje s výstupem dále pracovat bez nutnosti tvořit novou rešerši. Tyto změny opět posouvají inovaci v advokacii na vyšší úroveň a dávají tak možnost všem advokátům i prvním nadšencům šetřit čas a pracovat efektivněji,“ popisuje svou vizi Hlaváč.

Předchozí

Důvěra v českou ekonomiku klesá

Loni svou činnost ukončilo 277 tisíc živnostníků, nejvíc od roku 1993

Další