V Českých Budějovicích vyroste justiční areál

|

V Českých Budějovicích se ve čtvrtek 26. dubna konalo slavnostní předání staveniště budoucího justičního areálu za účasti ministra spravedlnosti Pavla Blažka, náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela, hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, primátorky Dagmar Škodové Parmové, zástupců soudů, státního zastupitelství a zhotovitele stavby.

„Chtěl bych poděkovat paní primátorce, panu hejtmanovi, zástupcům soudů, zkrátka všem, kteří se na projektu nového justičního areálu podílejí. Věřím, že konečným efektem rekonstrukce objektů bývalých Žižkových kasáren bude celkové zjednodušení organizace jihočeských soudů a zajištění řádného fungování Okresního soudu v Českých Budějovicích, Krajského soudu v Českých Budějovicích, Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích i Okresního soudu v Táboře,“ uvedl během slavnostního zahájení stavby ministr spravedlnosti.

„Činnost soudu na více pracovištích je nejen organizačně, ale také finančně náročná a způsobuje komplikace jak účastníkům řízení, tak i veřejnosti. Výstavbou justičního areálu docílíme koncentrace justičních složek, zvýšení efektivnosti a v neposlední řadě i ekonomických úspor,“ dodal náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.

O realizaci společného projektu ministerstva, města i kraje, jehož příprava začala již v roce 2012 za ministra Pavla Blažka, jednal ministr spravedlnosti s primátorkou Dagmar Škodovou Parmovou a hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou na své pracovní cestě v Českých Budějovicích. Přestavbou dvou stávajících budov a dostavbou jednoho nového objektu bude tak současné prostory možné využít pro nové sídlo okresního soudu v Českých Budějovicích, jehož stávající prostory jsou již nevyhovující a stísněné a pro okresní státní zastupitelství.  

Jedná se aktuálně o jednu z nejvýznamnějších investičních akcí resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, které převzalo areál do správy v březnu 2023 a v březnu 2024 ukončilo zadávací řízení uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem.

Předchozí

Zákonem roku je zavedení komunitní energetiky, bodovala i flexibilita trhu práce

ÚS rozhoduje o povinné operaci pro změnu pohlaví

Další