V PRK chceme, aby si lidé uvědomovali, že mají kam růst

|

Robert Němec je už třetím rokem rozkročený mezi jednu z největších tuzemských advokátních kanceláří PRK Partners, kde je partnerem, a Českou advokátní komoru, jíž jako předseda vede. Na obou frontách se mu daří: kancelář obratově přirozeně roste a vysvětluje svým klientům, proč musí zvyšovat ceny, zároveň vzbuzuje přirozený respekt trhu a je atraktivním zaměstnavatelem i juniorních expertů, které umí dobře motivovat k jejich posunům. I advokátní komora se posouvá vpřed: letos by se měl díky její iniciativě změnit zákon o advokacii nebo po letech zvýšit advokátní tarif. Tím se předsednická práce Roberta Němce částečně uzavře, příští rok už totiž do představenstva kandidovat neplánuje, jak říká v našem partnerském rozhovoru.

Začněme PRK Partners. Jak z pozice jejího partnera hodnotíte uplynulý rok?

Rok 2023 byl pro PRK úspěšný, kancelář obratově přirozeně roste a co do počtu lidí si udržuje stále podobnou velikost, i když nepatrný nárůst sledujeme i v této oblasti. Snažíme se totiž i vzhledem k inflaci, protože i ta na nás samozřejmě dopadá, zvyšovat ceny. S celou řadou klientů, zvláště těch mezinárodních, se nám navýšení povedlo dohodnout, chápat to začínají i někteří čeští klienti. Zároveň nedošlo v kanceláři k žádným převratným změnám, což také hodnotím velmi pozitivně. Musím ale vlastně zmínit odchod naší advokátky Jiřiny Chmelové, která se stala soudkyní Nejvyššího správního soudu. Dočasně nás to, pokud jde o pracovní kapacity, omezilo, zároveň to ale chápeme jako ohromné ocenění její kvality a kvalifikace v této oblasti.

Úspěšní jsme loni byli i pokud jde o ocenění transakcí, na nichž jsme pracovali. Vyhráli jsme Právnickou firmu roku v oblasti M&A, což je myslím jedna z nejprestižnějších hodnocených oblastí, nebo za řešení sporů a arbitráže. Od Lawyers & Business jsme získali ocenění jako domácí advokátní kancelář roku. Po pracovní stránce jsme tedy zažili velice úspěšný rok. Bylo to o to příjemnější, že jsme loni oslavili 30. výročí naší existence, a to jak velkým společenským večerem na Žofíně, tak i interní akcí, na níž jsme pozvali kolegy, kteří za ta léta naší kanceláří prošli. Pro PRK Partners totiž za těch třicet let pracovaly už stovky až tisíce lidí.

A s většinou z nich se vám stále daří udržovat dobré vztahy?

Je to pro všechny užitečné. Kanceláře našeho typu chápou, že se z nich někteří lidé rozhodnou odejít. V 99 procentech případů ten odchod nemusí být nepřátelský. Mnozí naši lidé odcházejí do korporátu, stávají se řediteli právních oddělení. Pro nás je samozřejmě dobré s nimi udržovat vztahy. Ale i když kolegové odcházejí do jiných advokátních kanceláří, stejně někdy můžeme i nadále spolupracovat. Můžeme jim přenechat případy, které nemůžeme přijmout z hlediska konfliktu zájmů, nebo ty, u kterých nemáme potřebnou specializaci. Protože v tomhle máme dost konzervativní přístup. Nové specializace budujeme jen tehdy, když se jich je schopen ujmout někdo z partnerů. Proto se třeba dlouhodobě nevěnujeme trestnímu právu, ale úzce spolupracujeme s advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda, která se na tuto oblast práva specializuje.

Novým associate partnerem PRK Partners se nedáv- no stal Michal Sylla. Zároveň dáváte hodně prostoru i vašim juniorním kolegům, včetně koncipientů, například v naší společné partnerské rubrice Nastupující generace. Jak tedy přistupuje k novým talentům?

Snažíme se o to, aby ideálně každý rok doplňovali řadu partnerů mladší kolegové. Chceme, aby si naši lidé uvědomovali, že mají kam růst, byli motivováni. Samozřejmě s určitým omezením, firma nemůže růst donekonečna a naši nejstarší partneři zatím do důchodu úplně nechtějí (smích), i když si někteří snižují svůj podíl. Pokud jde o prezentaci našich nejmladších kolegů, vlastně to celé vzniká organicky. Lidé, kteří pracují v advokacii, mají různé motivace. Ale pro všechny je důležitý osobní rozvoj, práce na věcech, které jsou vidět. A také mladá generace právníků chce být vidět a určitým způsobem se projevit. My je v tom podporujeme, zároveň tím totiž zviditelní i naši firmu, která je pak zase atraktivnější také pro ostatní. 

S jakými plány vstupuje PRK Partners do letošního roku?
Naše strategie se nijak zásadně nemění. Sledujeme vývoj moderních technologií a účastníme se některých souvisejících projektů. Spolupracujeme takto například s Wolters Kluwer na rozvoji některých automatizovaných činností. Zároveň nijak významně neinvestujeme do vlastních projektů v oblasti AI. Vývoj je totiž úplně překotný, málo- kdo je schopný konkurovat specializovaným firmám. Implementujeme tak spíše partnerské nástroje a zároveň je používáme bezpečně, ve smyslu stanoviska České advokátní komory. To zjednodušeně řečeno stanoví, že advokáti musejí dávat pozor, aby ve veřejném prostoru nesdíleli citlivé informace, které by měli chránit advokátním tajemstvím. 

Celý rozhovor si můžete přečíst v Lawyers & Business č. 1/2024.

Snímek obrazovky 2024-02-01 v 12.31.22
Předchozí

Začínající podnikatelé budou mít úlevy u záloh na sociální pojištění

Blažek přislíbil, že se bude zasazovat o spravedlivé ohodnocení práce v justici

Další