V Ústavně-právním výboru převažují advokáti. Právníků tam jsou tři čtvrtiny

|

Advokacie a právo pohledem Jana Januše – Nový sněmovní Ústavně-právní výbor by mohl fungovat ukázkově: z 20 členů v něm má 15 právní vzdělání a potkávají se v něm odborníci s různými profesními zkušenostmi: advokáti, podnikoví právníci i notář. Ústavní soud pak možná otevřel dveře nové intenzitě sporů o dobré jméno, to když  „dal Oldřichu Kaiserovi šanci na vyšší odškodnění za neoprávněný zásah do osobnostních práv způsobený zveřejněním nepravdivých informací v médiích“. Francouzský prezident Emmanuel Macron pak ocenil končící ústavní soudkyni Kateřinu Šimáčkovou, která se v příštích dnech přesunu do Štrasburku k Evropskému soudu pro lidská práva, Řádem čestné legie, jehož tradice sahá až k Napoleonovi Bonapartovi. A to právě za „osobní nasazení v prosazování lidských práv“.

Advokát a bývalý předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček je novým předsedou jejího Ústavně-právního výboru. V něm z hlediska „původní profese“ převažují právě lidé s advokátní zkušeností: například bývalé ministryně spravedlnosti Helena Válková a Taťána Malá, ale také místopředsedové nově ustaveného výboru Vladimír Balaš a Aleš Dufek či řadoví členové Eva Decroix a Pavel Staněk. Dokonce v něm zasedne rovněž notář, Tomáš Kohoutek, nebo lidé se zkušeností podnikových právníků, Milan Ferenec a Karel Haas, nebo právnička ze samosprávy, starostka Lucie Potůčková. Ideální mix.

Herec Oldřich Kaiser se až u Ústavního soudu bránil tomu, co o něm napsal web Blesku, totiž, že je příbuzným někdejšího komunistického prezidenta Antonína Zápotockého a také tomu, jak o tom rozhodovaly nižší soudy. A tento týden uspěl.

„Soudy při stanovení výše náhrady nemajetkové újmy nedostatečně zohlednily relevantní okolnosti ve vztahu k žalované a k míře zavinění za zásah, jakými je skutečnost, že žalovaná předmětnou informaci nijak neověřovala, její zveřejnění a šíření bylo bezohledně motivováno pouze s úmyslem zvýšit publicitu a získat tak majetkový prospěch bez respektu k důstojnosti stěžovatele. Po ohrazení se stěžovatele vůči obsahu předmětných informací žalovaná dále úmyslně informace šířila a popření pravdivosti informací ze strany stěžovatele využila ke své další publicitě způsobem zesměšňujícím stěžovatele a jeho sestru. Obecné soudy adekvátně neposoudily ani majetkové postavení žalované a povahu její činnosti, založené převážně na publikaci difamačních informací o známých osobách za účelem sledování jejího majetkového prospěchu. Vzhledem k těmto skutečnostem považuje Ústavní soud částku ve výši 100 000 Kč za problematickou a neadekvátní okolnostem konkrétního případu,“ sdělil totiž strážce české ústavnosti na svém webu. Soudcem zpravodajem byl v dané kauze Vladimír Sládeček, rozhodoval senát Tomáše Lichovníka.

Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková se pak pomalu, ale jistě loučí s českým Ústavním soudem, v polovině prosince by měl začít její nový mandát u Evropského soudu pro lidská práva. O tom, že dostane vysoké francouzské vyznamenaní, Řád čestné legie, se sice rozhodlo již v létě, přesto je ale načasování jeho předání hezkou tečkou za její dosavadní fází kariéry. Ta se nyní naplno přesouvá do mezinárodní roviny, i když, jak už je právě z francouzské pocty patrné, o doktorce Šimáčkové už dobře vědí i za našimi hranicemi. 

Takže více vhodných mixů jako u Ústavně-právního výboru, více rozhodnutí jako o Oldřichovi Kaiserovi a více právniček, jako je Kateřina Šimáčková.

Předchozí

Wine Management drží nejdražší kolekci whisky v Česku, milionová sbírka čeká na další investory

Clifford Chance radila J&T Bance při financování DOCKu od Crestylu

Další