Zruší se Bulletin advokacie? L&B: FORUM o komunikaci ČAK

|

Debaty na téma Služby a komunikace České advokátní komory, tedy v pořadí třetího kulatého stolu Lawyers & Business: FORUM, se zúčastnili Michala Plachká (reprezentující Komoru 2.0), Tomáš Nahodil (Otevřená advokacie), Petr Toman (současný náhradník představenstva s gescí právě týkající se právě komunikace, reprezentující Kandidátku 21) a Lukáš Trojan (Moderní advokacie). Zhodnotili jsme, jak komora komunikuje dovnitř i navenek, zda jsou vyhovující Rychlé zprávy z představenstva, Bulletin advokacie či Advokátní deník i jaké nové služby komory by chtěly jednotlivé platformy advokátům nabídnout.

Jak se během debaty ukázalo, v mnohém jde rovněž o generační střet, advokáti zakládající firmy už v 90. letech či kolem roku 2000 totiž od Komory na rozdíl od mnoha těch, které budují nové právní firmy nyní, příliš servisu neočekávali a neočekávají.

Lawyers & Busines: FORUM diskutují vybraní kandidáti do představenstva České advokátní komory, každou ze čtyř kandidujících platforem vždy reprezentuje jedna advokátka či jeden advokát. Kulaté stoly moderuje šéfredaktor magazínu Lawyers & Business Jan Januš. Nyní jsou k dispozici tři vydání: Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku a Digitalizace a elektronická advokacie + Rozšiřování služeb poskytovaných advokáty a Služby a komunikace České advokátní komory. V srpnu pak zveřejníme čtvrtou debatu, a to na téma Vzdělávání advokátů.

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Proč vydělává Vondráček jako advokát tak málo?

Stát je v digitalizaci dál než ČAK, říká Šípová

Další