Češi umí lépe investovat. Pomohla inflace

|

Češi se zlepšují ve znalosti investic, jejich investiční gramotnost se meziročně zvýšila a proti minulosti více chápou investování jako účinnou ochranu peněz před inflací. Ukazují to výsledky průzkumu investiční platformy Portu vypracovaného s agenturou Ipsos na konci roku 2023, který v pondělí autoři představili na tiskové konferenci. Muži mají podle průzkumu dlouhodobě vyšší investiční gramotnost než ženy, rozdíl se ale zmenšuje.

Zhruba tři čtvrtiny obyvatel chápu správně pojem inflace, rozdíl mezi investováním a spořením i to, že k vyšším výnosům se váže vyšší riziko. Podle autorů průzkumu přispěla ke zlepšení investiční gramotnosti aktuální zkušenost Česka s vysokou inflací a zhoršenou ekonomickou situací. „Negativní situace s sebou přinesla pozitiva. Češi více přemýšlejí nad tím, jak investují. Vnímají nestabilitu trhu, rostoucí a v současnosti zase klesající inflaci a s ní související oscilaci úrokových sazeb. Uvědomují si tak například, že nelze predikovat budoucí výnosnost na základě historie,“ řekl zakladatel Portu Radim Krejčí.

Průzkum ukázal, že se snižuje rozdíl v investiční gramotnosti mezi muži a ženami, přestože muži mají stále náskok. Velké rozdíly jsou ve znalostech o vlivu měnových kurzů na investování, o principu diverzifikace a v počítání s procenty. Muži i ženy mají shodně největší problém ve znalostech zdanění příjmů z cenných papírů.

Stále platí, že největší investiční gramotnost mají lidé mezi 45 a 53 lety a nejmenší lidé do 35 let. Rozdíly mezi generacemi se ale proti předchozímu roku zmenšily. Z regionálního pohledu je největší investiční gramotnost v Praze a v Královéhradeckém kraji. Naopak nejnižší je v Ústeckém a Karlovarském kraji, což podle autorů průzkumu souvisí s tím, že jsou to chudší regiony, kde mají lidé menší zkušenost s investováním.

Investiční sebevědomí Čechů proti předchozímu roku mírně vzrostlo, stále ale převažují lidé, kteří se nepovažují za příliš znalé investory. Tvoří dvě třetiny Čechů, zatímco loni to byly tři čtvrtiny. Muži jsou sebevědomější než ženy. Průzkum ale také ukázal, že lidé, kteří se považují za velmi znalé investory, se spíš přeceňují a svými znalostmi zaostávají za jinými skupinami. „Jedním z důvodů může být nedostatečná zkušenost v kombinaci s přílišnou důvěrou ve vlastní úspěchy v minulosti. To vede k přehlížení možnosti ztráty. Podobně vysoké sebevědomí může v důsledku vést k riskantnímu chování, jako je nadměrné obchodování nebo ignorování potřeby diverzifikace portfolia,“ řekl analytik Portu Lukáš Raška.

Ve srovnání se Slovenskem a Polskem jsou investiční znalosti Čechů nejvyšší, ukázal průzkum. „Je to pro mě příjemné překvapení, i vzhledem k tomu, že Polsko je ve středoevropském regionu považováno za lídra co do rozvinutosti kapitálového trhu,“ řekl Jiří Kovařík z Burzy cenných papírů Praha.

Předchozí

Eversheds radila při prodeji SWS

Umělá inteligence nás zásadně změní, myslí si 80 % firem

Další