Ombudsman Dohnal má řešit vězněné i lidi z ministerstva

|

Ministerstvo spravedlnosti posiluje ochranu práv vězněných osob i zaměstnanců ministerstva, proto zřídilo funkci ombudsmana. Do nové funkce jmenoval ministr spravedlnosti bývalého šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala.

Dohnal ve vězeňství působil od roku 1991, prošel řadou odborných i manažerských pozic a v letech 2012 až 2021 vězeňství z pozice generálního ředitele Vězeňské služby ČR řídil. Během této doby získal všestranné odborné a praktické zkušenosti a výrazným způsobem se podílel na stabilizaci a rozvoji vězeňství v ČR. Následně byl také náměstkem ministra spravedlnosti.

Ombudsman v této souvislosti zajišťuje a provádí šetření ve vazebních věznicích, věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a vězeňských nemocnicích, vyřizuje podání osob ve výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a chovanců v ústavech pro zabezpečovací detenci, které svým obsahem poukazují na porušování jejich zákonných práv a které jinak nespadají do působnosti oddělení inspekce.

Ministr spravedlnosti může ombudsmana pověřit i úkoly v souvislosti s ochranou práv zaměstnanců resortu Ministerstva spravedlnosti.

Předchozí

Eversheds radila KS – programu při jeho prodeji Seyforu

Havel spoluzaložil One Family Office

Další