Exekutoři varují: Justiční pohledávky má vymáhat jen Celní správa

|

Součástí vládního konsolidačního balíčku je i návrh, který by přenesl vymáhání justičních pohledávek výlučně na Celní správu. Nyní si toto vymáhají soudy samotné nebo to pro ně dělají úřady soudních exekutorů. Návrh by nicméně místo proklamovaných úspor ze strany státu stál daňové poplatníky zhruba 200 milionů ročně a znamenal by zřízení zhruba dvou stovek nových úřednických míst.

Zhruba 2/3 soudů v ČR spoléhají při vymáhání justičních pohledávek na soudní exekutory. Tento způsob je nejen efektivní, ale také stát nic nestojí. Veškeré náklady nesou úřady soudních exekutorů a následně samotní dlužníci. Při srovnání úspěšnosti ve vymáhání čísla hovoří jasně: v případě soudních exekutorů je úspěšnost 28procentní, v případě soudů 15procentní a v případě Celní správy pak 12procentní.

 „V současné době se už soudy mohou  na Celní správu obracet, takže navrhovaná úprava ztrácí smysl. Pokud by se agenda vymáhání justičních pohledávek přenesla výhradně na Celní správu povede to k monopolizaci. To by zabránilo například předsedům soudů se rozhodnout, který způsob vymáhání bude výhodnější,“ komentuje návrh prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík.

Při předkládání takto důležitého návrhu v době ekonomické krize se musí počítat s tím, kolik to bude stát a zda takový krok skutečně přinese kýžené úspory. Předkladatel neuvedl a ani nevyčísluje a neporovnává možné úspory na straně MSP a náklady, které vzniknou celní správě. Podle analýzy EK ČR  by Celní správa musela zřídit zhruba 200 nových úřednických míst, což by jí stálo ročně asi 180 milionů na mzdách a dalších cca 16 milionů na provozních nákladech.

V případě vymáhání pohledávek soudními exekutory nesou náklady na vymáhání převážně samotní dlužníci, a výše těchto nákladů je transparentní. „Tady je třeba brát zřetel i na to, že většina těchto pohledávek vzniká z trestné činnosti, nebylo by proto spravedlivé, kdyby byli pachatelé takto zvýhodňování a dluhy za ně de facto platil běžný občan,“ říká viceprezident EK ČR Martin Tunkl. Předložený návrh tedy rozpočet zatíží a systém vymáhání justičních pohledávek výrazně prodraží. Stát vymůže mnohem méně peněz. Do úsporných opatření tento návrh tedy rozhodně nepatří.

Předchozí

Unie vyhlašuje nový ročník ocenění Podnikový právník

Cironis je Investment Principalem Havel & Partners

Další