Gawlasová: V advokacii chci podporovat ženy – advokátky i koncipientky

|

„Moderní advokacie je seskupení českých a mezinárodních advokátních kanceláří, které existuje zhruba 10 let. Má zástupce v řadě orgánů České advokátní komory, včetně představenstva, už teď. Jde o seskupení, jehož volebním programem je evoluce advokátní komory, nikoliv revoluce či kontrarevoluce v rámci advokátní komory,“ představuje  v pořadu Lawyers & Business: Forum platformu Moderní advokacie Hana Gawlasová, partnerka kanceláře Squire Patton Boggs. Na celý pořad se podívejte v následujícím videu.

I ostatní kandidáti Moderní advokacie působí zpravidla na pozicích partnerů. „To znamená, že mají jednak významnou zkušenost s řízením advokátních kanceláří, jednak s řízením velkých projektů a jednak také s řízením lidských zdrojů. Což vnímáme jako velké pozitivum pro advokacii jako takovou,“ dodala Gawlasová a pokračovala přímo prioritami platformy: 

„Je to nezávislost advokacie, kterou vnímáme jako extrémně důležitou. Je to dobrá správa advokacie a advokátního stavu. Je to rozumné přizpůsobení advokacie novým trendům. Je to změna konceptu vzdělávání zejména advokátních koncipientů, tak aby došlo k přizpůsobení a vyhovění požadavkům, které mají. Poslední prioritou, a to je pro mě velmi důležité téma, je podpora postavení žen, advokátek i advokátních koncipientek, v rámci advokacie jako takové.“

Projekt Lawyers & Business vstoupil do další fáze svého rozvoje a spustil pořad Lawyers & Business: FORUM. Před říjnovým volebním sněmem České advokátní komory pořádáme sérii kulatých stolů, v níž představíme vybrané kandidáty do nového vedení této stavovské organizace. V první debatě jsme rozebrali téma Advokáti ve veřejném prostoru a požadavky na jejich etiku, a to s Hanou Gawlasovou (Moderní advokacie), Pavlem Kroupou (Komora 2.0), Petrem Němcem (Otevřená advokacie) a Tomášem Sokolem (Kandidátka 21).

Foto: Daniel Hromada

Předchozí

Exkluzivně: Do Císař, Češka, Smutný vstupuje nový společník

Weinhold Legal roste

Další