Insolvence 2008: Oddlužení netáhne. Počet návrhů klesá

|

V České republice klesá počet insolvenčních návrhů. V meziročním srovnání se v prvním pololetí letošního roku oproti stejnému období loňského roku snížil počet podaných insolvenčních návrhů téměř o šest procent. Čísla jasně dokládají, že oddlužení přestává plnit svoji roli. Nebezpečný trend by mohla zvrátit novela insolvenčního zákona, k jejímuž návrhu však mají odborníci řadu připomínek. S průtahy se potýká i termín jejího schválení.

Odborníci na oddlužení varují před nebezpečným trendem. Klesá totiž počet podaných insolvenčních návrhů, čímž se podrývá role oddlužení a zhoršujte to situaci dlužníků. Z meziročního porovnání vyplývá, že během prvního pololetí letošního roku se oproti stejnému období loňského roku snížil počet insolvenčních návrhů o 5,67 procenta. V mezikvartálním srovnání letošního roku sice zaznamenáváme nepatrný nárůst, který však neznamená příslib, že by situace dlužníků měla nabrat jiný směr. Porovnáme-li druhé čtvrtletí letošního roku se stejným obdobím loňského roku, je opět patrný pokles, který činí 3,14 procenta. „Jednu z hlavních příčin představují vzrůstající nezabavitelné částky, díky kterým se oddlužení stalo nápomocným nástrojem jenom pro „bohaté“, kterými jsou osoby s poměrně vysokými příjmy,“ popisuje Tomáš Valášek, výkonný ředitel společnosti Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává IT řešení pro insolvenční správce a zabývá se i jejich odborným vzděláváním.

Kromě vzrůstající nezabavitelné částky, jejichž základní výše se během dvou let zvýšila o 5765 korun, lze pokles insolvenčních návrhů přičítat ještě jedné věci. Odborníci se domnívají, že část dlužníků by mohla čekat, jak dopadne projednávání novely insolvenčního zákona, která bude v prvním čtení projednávána na půdě Poslanecké sněmovny a která by mohla přinést často skloňovanou změnu. Tou největší je zkrácení doby pro oddlužení z pěti na tři roky. Čekání se však prodlužuje. Reálně se nejeví ani začátek příštího roku, kdy měla novela vejít v platnost.

„Začíná být jasné, že vláda řeší jiné priority. Vzhledem k blížícím se prázdninám se dá očekávat, že novela insolvenčního zákona bude účinná nejdříve od 1. července příštího roku,“ poznamenává Valášek. Zároveň mírní optimismus, který je s jejím přijetím spojován. Důvodem je fakt, že návrh novely nezohledňuje situaci lidí, kterým nezbývá dost finančních prostředků ze mzdy pro splácení. „Tito lidé často zůstávají raději v exekucích, kde se nezabavitelná částka počítá jinak a na živobytí jim tak může zůstat řádově tisíce korun navíc, což je pro ně velmi zásadní,“ doplňuje Valášek a v souvislosti s tím doporučuje srovnat výši exekučních a insolvenčních splátek. S tím však návrh v tuto chvíli nepočítá.

V návrhu by podle Valáška dále bylo potřeba upravit odměňování insolvenčních správců, kteří jsou u oddlužení placení z každé měsíční splátky. Při zkrácení doby pro oddlužení by totiž dostali o 40 procent nižší odměnu než doposud a znamenalo by to tvrdý direkt pro tuto profesi. „Jde o velký problém, neboť jejich odměna se neměnila od zavedení insolvenčního zákona v roce 2008. Kumulovaná inflace od té doby dosáhla 39 procent. Rostou nejen náklady, ale také povinnosti a administrativní zátěž insolvenčních správců,“ uzavírá Valášek.

Předchozí

PRK radila bankám při vydání nové emise dluhopisů CSG

Servus: Rodinná ústava a další součásti tzv. family business governance

Další